Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 444 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Alanyi mentes őstermelő közösségi beszerzése

2023. 03. 03.

Mezőgazdasági alanyi mentes őstermelő a közösségen belülről szeretne munkájához szükséges anyagot vásárolni. A felmerülő kérdések természetesen elsősorban a közösségi adószámhoz, illetve a bevallási és befizetési kötelezettségekhez kapcsolódnak.

Ha az őstermelő tevékenységét közösségi adószám nélkül teszi, akkor a külföldi áfát kell megfizetnie, és Magyarországon már nem terheli őt semmilyen fizetési kötelezettség. Illetve ebben az esetben milyen bevallási kötelezettség terheli?
Másrészt: Ha rendelkezik közösségi adószámmal, akkor azt megadva közösségen belüli értékesítésnél a külföldi fél nem számol fel áfát a termékre. Neki ebben az esetben, mint alanyi adómentes őstermelő milyen bevallási és befizetési kötelezettsége keletkezik. Kell-e 23A60-as és 2365-ös bevallást beadnia? Kell-e áfát fizetnie? Milyen szerepet játszik ebben az esetben a 10 000 eurós értékhatár?

Az Áfa tv. főszabálya szerint a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után általános forgalmi adót kell fizetni. Akkor viszont nem kell adót fizetnie a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után a tevékenységi körében a mezőgazasági tevékenységet végző adóalanynak (illetve ehhez hasonlóan az alanyi mentes adóalanynak), ha a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben a 10 000 eurót (2,5 millió Ft-ot) nem haladta, illetve a tárgyévben nem haladja meg.
Kivételt jelent e mentesítő szabály alól: az új közlekedési eszköz és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) hatálya alá tartozó, belföldön jövedéki adókötelezettség alá eső termék beszerzése.
Mivel a fentebb említett érték alatt a beszerzés nem minősül Közösségen belüli beszerzésnek, így az után általános forgalmi adófizetési kötelezettség sem keletkezik. Viszont az eladó a saját tagállamának forgalmi adószabályai szerint az értékesítéshez kapcsolódóan adót számíthat fel, és azt továbbhárítja a vevőre.

Az, hogy az adott évben teljesített Közösségen belüli beszerzései utáni áfa fizetési kötelezettség keletkezik-e részben tehát attól függ, hogy az előző évben a Közösség más tagállamából bonyolított beszerzéseinek összesített ellenértéke az értékhatárt meghaladta-e. 

Ha igen, úgy az adózó már közösségi adószámmal rendelkezik, és már a tárgyévi első Közösségen belülről teljesített beszerzését is adókötelezettség terheli. Ha nem, úgy csak az értékhatár évközi túllépése esetén keletkezik adófizetési kötelezettsége. (Itt tehát nem baj, ha nincs az őstermelőnek közösségi adószáma. Ha viszont az őstermelőnek más okból van közösségi adószáma, azt az értékhatár alatti közösségi termékbeszerzések során nem kell megadnia a partnerének.) 
Az értékhatár számítása során nem kell figyelembe venni az előzőekben kivételként említett új közlekedési eszköz beszerzéseket, és azokat a Jöt. hatálya alá tartozó beszerzéseket, amelyeknél a termék belföldön esik jövedéki adókötelezettség alá. A 10 000 eurós felső értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített (vagy megtérítendő) ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt.
Az értékhatár átlépésekor az adózónak bejelentési kötelezettsége keletkezik, melyet azon termékbeszerzését megelőzően kell teljesítenie, amelynek ellenértékével az értékhatárt túllépi. A bejelentés alapján a NAV az adózó részére közösségi adószámot állapít meg, amit a Közösség más tagállamából történő termékbeszerzésével összefüggő minden iraton köteles feltüntetni.
Továbbá, a Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések után az adófizetési kötelezettség a beszerzést tanúsító számla kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítést magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik (’65,”A60).

Levonási jogot az alanyi adómentes adózó ezen beszerzések tekintetében nem gyakorolhat.

dr. Radics Zsuzsanna (2023-03-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!