Ez a tartalom 1052 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Alapítvány által nyújtott juttatás adójogi megítélése

2020. 03. 19.

Az Szja törvény tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket, amelyek által nyújtott juttatásokra adómentesség vonatkozhat. Gyakori kérdésként merül fel, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány közhasznú státusszal rendelkezzen? A NAV által közzétett adózási kérdés megadja a választ.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentes „a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás, továbbá …”.

Az adómentességet meghatározó rendelkezés kapcsán gyakori kérdés, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány rendelkezzen közhasznú státusszal?

Egy belföldi alapítvány ugyanis a közhasznú státuszt legalább kétéves működést követően szerezheti meg.

Ha nem feltétele, akkor a belföldi alapítvány a közhasznú státusz megszerzéséig terjedő időszakban is részesíthet-e adómentes juttatásban magánszemélyeket, ha arra a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor?

Az Szja tv. idézett rendelkezése tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket (közhasznú egyesület, alapítvány, közalapítvány), amelyek által nyújtott juttatásokra vonatkozhat az adómentesség.

A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel.

Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia.

Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.

(2020/3. Adózási kérdés)

 

Adópraxis (2020-03-19)