Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB-ellátások
  • nyugdíj
  • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 760 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Anyasági támogatás számokban

2022. 05. 21.

A gyermek születéséhez kapcsolódó pénzbeli ellátások első változata volt az anyasági segély , a szüléshez kapcsolódó egyszeri ellátást biztosító juttatás. Az ellátás akkor még társadalombiztosítási ellátásként élt, biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódott, és az elnevezése is többször változott: nevezték anyasági segélynek, várandóssági pótléknak és anyasági támogatásnak is. Mára családtámogatási ellátás lett, mint a családi pótlék, a gyes, vagy a gyet.

Az anyasági támogatásra jogosultság

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján anyasági támogatásra a gyermek születését követően jogosult az
a) a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson (korábban terhes gondozásnak neveztük, de ez valamiért a jogalkotónak nem tetszett) vett részt; 
b) örökbefogadás esetén anyasági támogatásra akkor jogosult az örökbe fogadó szülő – az egyéb feltételek fennállása esetén –, ha a gyermeket legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan a saját háztartásában; 
c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül; 
d) aki a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti tartós külszolgálatot (a továbbiakban: tartós külszolgálat), vagy más jogszabály szerint tartós külföldi szolgálatot teljesít, ideértve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat. 

Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja. 

Nem jár a támogatás, ha 
a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához; 
b) a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül. 

Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha 
a) a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták; 
b) a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről. 

Az anyasági támogatás összege 

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával. 
A nyugdíjminimum 28 500 forint ennek 225 százaléka 64 125 forint, 300 százaléka pedig 85 500 forint. Tekintettel arra, hogy a nyugdíjminimum évek óta változatlan, az infláció pedig jelentősen emelkedik, az ellátás sajnos egyre jobban elértéktelenedik.

Az anyasági támogatás iránti kérelem – jogorvoslat 

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” elnevezésű nyomtatványon. 
A kérelem benyújtható 
a) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, 
b) személyesen az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), 
c) személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen. 
A társadalombiztosítási kifizetőhelyen benyújtott kérelmet a kifizetőhely annak érkeztetését követően három munkanapon belül továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A családtámogatásokkal kapcsolatos ügyekben a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, kivéve, ha a kereseti kérelem kizárólag a határozatban megállapított ellátási összegen felüli többletigényre irányul.

dr. Futó Gábor (2022-05-21)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!