Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ápolási díjon lévő ügyvezető

2023. 09. 02.

Ápolási díjon lévő személy lenne egy kft. ügyvezetője. Nincs munkaviszonya, eddig idehaza sem vállalt munkát. A cég egyszemélyes kft., és az érintett annak jelenleg nem a tagja. Milyen minőségben vállalhatja el?

További kérdés, hogy társas vállalkozóvá válik-e az ügyvezető és milyen tb-kőtelezettséggel jár, vagy megbízási jogviszonyban ellátható-e és ebben az esetben milyen fizetési kötelezettsége van? Ellátható-e a feladat „nulla” megbízási díjért?

A kérdésben szereplő személy nem tagja a társas vállalkozásnak, így esetében társas vállalkozói jogviszony nem jöhet létre.

Az ügyvezetés ellátható akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban.

Amennyiben a kérdésben szereplő ügyvezető munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, akkor a munkabér alapján kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Ha az ügyvezetés ellátható részmunkaidőben, akkor részmunkaidő esetén mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy legalább a minimálbér 30 százalékából (ami idén bruttó 69 600 forint) kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Az, hogy az ügyvezető a tevékenységét végezheti-e otthon, attól függ, hogy az adott gazdasági társaságban milyen tevékenységeket kell ellátnia az ügyvezetőnek. Tekintettel arra, hogy ezt nem ismerem, így erre a kérdésre nem tudok választ adni.

Ha az ügyvezetésre megbízási szerződésben kerül sor, akkor megbízási jogviszony jön létre, amelynél a Tbj. 6. § (1) bekezdés f) pontját kell alkalmazni. Ha a megbízási szerződés alapján személyesen munkát végző ügyvezető járulékalapot képező díja eléri vagy meghaladja a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, akkor biztosítási jogviszony jön létre. Ez esetben a 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget, a 18,5 % társadalombiztosítási járulékot, és 13 % szociális hozzájárulási adót a járulékalapot képező jövedelem alapján kell megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, akkor biztosítási jogviszony nem jön létre. Ez esetben az ügyvezetőnek járulékot nem kell megfizetnie, azonban - az ingyenes megbízást kivéve – a 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget meg kell fizetnie, továbbá a társaságot 13 százalék szociális hozzájárulási adófizetés terheli.

Természetesen az ügyvezetés esetében szóba jöhet az is, hogy az ügyvezető a tevékenységét díjazás nélkül látja el.

Ha az ügyvezető nem tagja a társas vállalkozásnak, és megbízásban díjazás nélkül folytatja tevékenységét, akkor ezesetben közteher fizetési kötelezettség nem áll fenn.

dr. Radics Zsuzsanna (2023-09-02)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!