Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 2387 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az általános forgalmi adó gyakorított elszámolási lehetősége

2017. 05. 24.

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adózó engedélyt kérjen az adóhatóságtól, és az előírt bevallási gyakoriságnál gyakrabban nyújtsa be az általános forgalmi adóról szóló bevallását. Cikkünk az engedélyezésnél követendő eljárás szabályait ismerteti.

Az általános forgalmi adó gyakorított elszámolásának engedélyezési lehetőségéről az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. számú mellékletének I./ Határidők 2. b) pontja rendelkezik. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Az éves bevallásra kötelezett adózó áttérése a negyedéves bevallásra

Amennyiben az adózó éves bevallásra kötelezett, akkor az adó nettó elszámolandó összegének negyedévenkénti elszámolásának és bevallásának engedélyezését kérheti az illetékes adóhatóságtól. …

A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó áttérése a havi bevallásra

Amennyiben az adózó negyedéves bevallásra kötelezett, akkor az adó nettó elszámolandó összegének havonkénti elszámolásának és bevallásának engedélyezését kérheti az illetékes adóhatóságtól. …

A gyakorított elszámolás engedélyezésénél irányadó szempontok

A gyakorított elszámolást és bevallást az adóhatóság az adózó kérelmében szereplő indokokat mérlegelve határozatban engedélyezheti.
Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen két esetben engedélyezheti. Az egyik eset, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál. A másik eset, ha az adózó beruházást valósít meg.

A gyakorított elszámolási lehetőség engedélyezése során nincsenek olyan szempontok, amelyeket különösen mérlegelne az adóhatóság. Vannak viszont olyan feltételek, amelyek közül bármelyik is érvényesül, akkor az adóhatóság megtagadja az engedély kiadását. Ezeket a feltételeket az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató sorolja fel.


Eszerint az engedély megadását kizárja, ha a kérelem benyújtását megelőző két éven belül
–    az adózó adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték;
–    az adóhatóság jogerősen mulasztási bírsággal sújtotta:
o    számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása,
o    be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása,
o    ellenőrzés akadályoztatása
miatt;
–    szerepel vagy szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;
–    szerepel vagy szerepelt a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;
–    25 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási eljárás folyt vagy folyik ellene.

Korábban kizárta az engedély megadását az is, ha az adózó a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább három alkalommal székhelyet változtatott. Ez a feltétel 2013. február 7. napjától már nem szerepel a kizáró feltételek között.

Az eljáró adóhatóság vezetője az engedélyt a kizáró ok fennállása ellenére különös méltányosságból megadhatja, ha az engedély megadását kizáró ok nincs arányban az adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével.

A engedély iránti kérelem benyújtásához az adóhatóság nem rendszeresített nyomtatványt, azt levél formájában kell megfogalmazni, és az illetékes adóhatóság felé benyújtani.

A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

A gyakorított elszámolás lehetőségét az adóhatóság az adóév végéig engedélyezheti.


A cikket teljes terjedelmében elolvashatja az ÁFA Módszertani Szemle 2016. júniusi számában.

 

 

Jogkövető szerkesztőség (2017-05-24)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!