Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 2532 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2024-01-08 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: HIPA 2024: figyeljenek az egyéni vállalkozók és a gyártók!

Az anyagköltség elszámolása a helyi iparűzési adó alapjának megállapítása során

2017. 07. 14.

Adószakértőnk tanácsát kérte egyik olvasónk abban a kérdésben, hogy mi vehető figyelembe anyagköltségként a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor.

Olvasónk írásban megküldött levele szerint, társaságuknál esetenként előfordul, hogy alapanyag beszerzésnél, a beszerzett anyaggal kapcsolatban további szolgáltatást vesznek igénybe, amely egyértelműen hozzákapcsolható az adott tételhez, ezért a terméket a szolgáltatással megnövelt értéken tartják nyilván a könyveikben, és ezen értéken használják fel. Az alapanyagot a hozzá rendelt szolgáltatás nélkül nem lehet felhasználni, beépíteni.

Olvasónk azt a kérdést tette fel adószakértőnknek, hogy az iparűzési adó kalkulálásánál teljes egészében anyagköltségként vehető-e figyelembe, és az adóalap csökkenthető-e a szolgáltatással növelt anyagköltséggel, vagy a szolgáltatások értékével nem lehet csökkenteni az adóalapot?

Adószakértőnk válasza:

A helyi iparűzési adó alapjának megállapításakor nettó árbevételt csökkentő anyagköltségként – a helyi adókról szóló törvény értelmező rendelkezése alapján – a vásárolt anyagoknak a számvitelről szóló törvény szerint anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke vehető figyelembe.

A számvitelről szóló törvény szerint egy eszköz, így többek között az alapanyag bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában. Továbbá egy eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,

b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá

c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

Fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy anyagköltségként elszámolható és a helyi iparűzési adó alapjának megállapításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető a társaság által beszerzett alapanyaghoz közvetlenül hozzákapcsolható olyan szolgáltatás értéke, amely nélkül az alapanyag nem lenne felhasználható, beépíthető.

Jogkövető szerkesztőség (2017-07-14)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!