Ez a tartalom 2243 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az új adózás rendjéről szóló törvény a lényeges változások tükrében

2018. 05. 29.

Alábbi cikkünkben a bevallás szabályait, az önellenőrzés bejelentését és az eltűnő önellenőrzési jegyzőkönyvek eseteit vesszük górcső alá.

Bár a személyi jövedelemadó bevallásának szabályai nem az új Art-ban kerülnek elhelyezésre, mégis mivel a korábbi törvény e tekintetben is tartalmazott részletszabályokat, és mert a társadalom jelentős rétegét érinti e kérdés, érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az Szja tv-t érintő módosítások eredményeként annak hatályba lépésével megszűnik a munkáltatói adóbevallás lehetősége.

Ennek következtében a továbbiakban az adózók vagy saját maguk, az adóhatóság közreműködése nélkül állítják össze a személyi jövedelemadó bevallásukat, vagy az adóhatóság által – immáron az Szja tv-ben szabályozott rend szerint – elkészítendő és részükre megküldésre kerülő adóbevallási tervezetet fogadják el (esetleg javítják, egészítik ki).

Az új Art-ban a korábban hatályos szabályozással egyezően – bár némiképpen eltérő szerkezetben – kerültek megállapításra az adóbevallás szabályai, így e körben jelentős változásokkal nem kell számolnia az adózóknak. Mégis érdemes ugyanakkor áttekinteni az önellenőrzés szabályait, hiszen e körben két, az adózók életét érintő, részben könnyítő változás is bevezetésre kerül.

A törvényi indokolás szerint, mivel az adózó maga teljesíti adóbevallását, ezért arra is lehetőséget kell biztosítani számára, hogy a téves adatokat tartalmazó bevallását módosíthassa. Az önellenőrzés tehát egy, az önadózáshoz kapcsolódó adózói jog.

Az adózó az önellenőrzési joga alapján az adóhatóság által ellenőrzés alá még nem vont adóbevallását utólag módosíthatja, hibás bevallását kijavíthatja. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés, az értesítés mellőzése esetén a megbízólevél kézbesítésének – kézbesítés hiányában átadásának – napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

Önellenőrizni tehát kizárólag már benyújtott – az adót vagy költségvetési támogatást a nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően tartalmazó – bevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel nem pótolhatják az adózók. Ezen túlmenően az adóhatóság által utólag megállapított adót, illetve költségvetési támogatást szintén nem lehet helyesbíteni. Az adókedvezmények azonban önellenőrzés keretében is igénybe vehetők, ha az eredeti bevallásban az adózó ilyeneket nem szerepeltetett, annak ellenére, hogy az az adózót megillette. Ám nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és az önellenőrzéssel ezt változtatná meg.

Az adózó az önellenőrzés céljára rendszeresített nyomtatványon (önellenőrzési lapon) vallhatja be a helyesbített adóalapot, adót vagy költségvetési támogatást azzal, hogy csak azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 1000 forintot meghaladja. Az önellenőrzéssel feltárt és bevallott adókülönbözet után önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség terheli az adózót, amelyek a helyesbített összeg bevallásával egyidejűleg esedékesek.

A szabályozás, az önellenőrzés feltételei és keretei tulajdonképpen nem módosulnak, azonban az irányadó rendelkezéseket áttekintve látható, hogy az adózóknak a korábbiaktól eltérően már nem kötelezettsége az önellenőrzés nyilvántartásba vétele, vagyis a továbbiakban nem kell önellenőrzési jegyzőkönyvet készíteni, természetesen azzal, hogy az önellenőrzés feltételeinek és az elvégzett helyesbítés jogszerűségének továbbra is megállapíthatónak kell lennie.

Az új Art. továbbá új jogintézményként vezeti be (vissza) az önellenőrzés előzetes bejelentésének lehetőségét, amely szerint – bár ez nem feltétele az önellenőrzésnek – az adózó egy alkalommal az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát. Ennek fontos jogkövetkezménye, hogy az adóhatóság a bejelentéstől számított 15 napig a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében nem indíthat az adózónál adóellenőrzést.

 


Dr. Kisfaludy Péter

Adópraxis (2018-05-29)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!