Szakterületek:

  • számvitel
  • könyvelés a gyakorlatban
  • társasági adó

Ez a tartalom 710 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Hogyan kell elszámolni a számvitelben a céges kerékpárt?

2022. 08. 09.

A kérdés úgy szól, hogy a számvitelben pontosan hogyan kell elszámolni a céges kerékpárt, illetve annak használatát? Tárgyi eszközként, személyi jellegű ráfordításként? Értékhatárhoz nincs kötve? Más, „munkába járós” közlekedési eszközre (roller, elektromos roller) is kiterejszthetőek a szabályok?

Vonatkozó jogszabályok: Tao. tv., Szja tv.

A Tao. tv. 3. sz. melléklet 9. pontja szerint az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is). 

Az Szjatv. 1. sz. melléklet 8.44. pontja szerint a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.
A vállalkozás által megvásárolt és a dolgozónak/tagnak/nyugdíjas korábbi munkavállalónak használatra, ingyenesen átadott kerékpár nem keletkeztet semmiféle adó és járulék kötelezettséget.

A kerékpár könyvelése

A könyvelése: (kis értékű – azaz 200 eFt alatti -, vagy ennél nagyobb értékű pl. elektromos kerékpár)
T 161 – K 45
ha áfa alany a cég:
T 466 – K 45
Kis értékű esetén:
T 57 (használatba vételkor egyösszegű écs elszámolása) – K 161
Nagy értékű kerékpár esetén:
T 142 – K 161

Az ingyenes átadást nem könyveljük, de bizonylatolni szükséges, esetleg belső szabályzatban az átadást, használatot célszerű szabályozni. Amennyiben a használatra átadást a könyvekben meg szeretnénk jeleníteni, az esetben az eszközt/kerékpárt – alábontással: idegen helyen tárolt/ingyenes használatra átadott eszközként kell könyvelni, nyilvántartani.

A kifizetők 2022. január 1-től adómentesen biztosíthatják az emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használatát.

A jogszabály szerint a kifizető kizárólag kerékpár magáncélú használatát biztosíthatja adómentesen. A szabályozás a kerékpár fogalmát nem határozza meg és háttérjogszabályra sem hivatkozik, ezért kerékpár alatt a köznapi értelemben vett kerékpárt kell érteni, vagyis azt a járművet:

  • amelyet kizárólag emberi erővel lehet hajtani, vagy
  • amelynek használatát legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motor segíti.

Nem alkalmazható tehát ez az adómentes juttatás például a rollerre, elektromos rollerre vagy más, közlekedésre használható kétkerekű eszközre.

A kifizető adómentesen biztosíthatja a kerékpárhasználatot megosztáson alapuló közösségi közlekedési szolgáltatáson keresztül is, ha a kerékpárt a kifizető nevére szóló számla alapján, igazoltan bérli a szolgáltatótól.
A magáncélra biztosított személygépkocsi-használathoz hasonlóan, ha a magánszemély bérli a kerékpárt, és a bérleti díjat a kifizető megtéríti, akkor a magánszemélynek nem a kerékpár használatát biztosítja, hanem támogatást ad ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, ezért ez a juttatás már nem tekinthető adómentesnek.

A jogszabályi változás alapján, amennyiben a cég megveszi a kerékpárt és azt ingyenesen átadja használatra a dolgozónak, ügyvezetőnek stb. – nem keletkezik sem a gazdálkodó szervezetnek, sem a magánszemélynek adó és járulék kötelezettsége.

Vonatkozó főbb jogszabályhelyek:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 1. számú melléklet:
8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.44. kifizető által biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár magáncélú használata.
TAO. tv.: 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 
A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:
9. az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is);

Megjegyzés:
Amennyiben az áfa nem igényelhető vissza, az esetben a kerékpár értékét bruttó, azaz Áfa-val növelt értéken kell könyvelni.

Szabóné Schmuczer Edit (2022-08-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!