Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • kisadók, átalányadó
  • számvitel
  • társasági adó

Chipsadó sütemények után?

2023. 03. 01.

Egy édesipari és cukrászati (népegészségügyi termékadó alá eső) terméket gyártó cég nagykereskedő vevője igazolja, hogy a cég által gyártott termékből előállított termékét külföldre adja el. Kell-e a cégnek NETA-át felszámítania a nagykereskedőnek történő értékesítéskor?

Az első belföldi értékesítés akkor termékadómentes, ha az megfelel az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

További mentesség vonatkozik az első belföldi értékesítésre, ha a vevő az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesíti a terméket, azaz a vevő a terméket azért vásárolja meg – mint a kérdés szerinti esetben –, hogy az Európai Unió másik tagországába vagy harmadik országba értékesítse tovább.
Ennek a mentességnek azonban van két feltétele:
– a továbbértékesítés fenti formáiról a vevő az adóalanynak az értékesítéskor nyilatkozik,
– a továbbértékesítést – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – hitelt érdemlően, például a termék külföldre szállítását tanúsító fuvarokmánnyal, átvételi elismervény hiteles másolatával igazolja az eladónak.

Lényeges, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglaltak ellenére a vevő az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor erről a tényről – a belföldön értékesített termék mennyiségének megjelölésével – az adóalanyt a belföldi értékesítés teljesítési időpontját  követő 8 napon belül köteles értesíteni.

Ebben az esetben az adóalany a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és megfizetni. Akkor azonban, ha a vevő a belföldi értékesítésről szóló értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást a NAV tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot köteles megfizetni.
[Neta tv. 1. § 8. pont; Neta tv. 7. § (3) bekezdés.]

Sinka Júlia (2023-03-01)