Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • kisadók, átalányadó
  • számvitel
  • társasági adó

Ez a tartalom 450 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Chipsadó sütemények után?

2023. 03. 01.

Egy édesipari és cukrászati (népegészségügyi termékadó alá eső) terméket gyártó cég nagykereskedő vevője igazolja, hogy a cég által gyártott termékből előállított termékét külföldre adja el. Kell-e a cégnek NETA-át felszámítania a nagykereskedőnek történő értékesítéskor?

Az első belföldi értékesítés akkor termékadómentes, ha az megfelel az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

További mentesség vonatkozik az első belföldi értékesítésre, ha a vevő az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesíti a terméket, azaz a vevő a terméket azért vásárolja meg – mint a kérdés szerinti esetben –, hogy az Európai Unió másik tagországába vagy harmadik országba értékesítse tovább.
Ennek a mentességnek azonban van két feltétele:
– a továbbértékesítés fenti formáiról a vevő az adóalanynak az értékesítéskor nyilatkozik,
– a továbbértékesítést – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – hitelt érdemlően, például a termék külföldre szállítását tanúsító fuvarokmánnyal, átvételi elismervény hiteles másolatával igazolja az eladónak.

Lényeges, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglaltak ellenére a vevő az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor erről a tényről – a belföldön értékesített termék mennyiségének megjelölésével – az adóalanyt a belföldi értékesítés teljesítési időpontját  követő 8 napon belül köteles értesíteni.

Ebben az esetben az adóalany a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és megfizetni. Akkor azonban, ha a vevő a belföldi értékesítésről szóló értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást a NAV tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot köteles megfizetni.
[Neta tv. 1. § 8. pont; Neta tv. 7. § (3) bekezdés.]

Sinka Júlia (2023-03-01)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!