• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • társasági adó
  • SZOCHO
Ez a tartalom 1220 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Családi kedvezmény az érettségi után

2017. 06. 28.

A családi kedvezmény addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek után családi pótlékra jogosult. De meddig jár a családi pótlék az érettségiző gyermek után? És meddig érvényesíthető a családi kedvezmény? Ha megszűnik a családi pótlék, akkor megszűnik a családi kedvezmény is? Cikkünkből kiderül, hogy nem is olyan egyszerű ezekre a kérdésekre választ adni.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 29/A. § (3) bekezdése értelmében a családi kedvezmény egy-egy gyermek után – főszabályként – addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek után családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jogosult. A családok támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Cst.) 8. §-a szerint az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően addig jár, ameddig a gyermek közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. – életévét betölti.


Érettségit követően tehát már nem jár családi pótlék, így júliustól a családi kedvezményre való jogosultság is megszűnik, akkor is, ha az érintett szeptembertől majd továbbtanul. Ugyanakkor mégsem mindegy, hogy a gyermek továbbtanul-e, és ha igen, milyen oktatási intézményben. Ha ugyanis egyetemen vagy főiskolán folytatja a tanulmányait, és van testvére, aki után még jár a családi pótlék, akkor a tanév megkezdése után a szülő kérvényezheti, hogy vegyék figyelembe ezt a továbbtanuló gyermeket a testvére után járó magasabb összegű családi pótlék megállapítása érdekében. Más a helyzet, ha az érettségizett OKJ-s képzésen tanul tovább, mert ebben az esetben a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyben betölti a 20. életévét. Ha viszont a gyermek elmúlt 20 éves, akkor a helyzet ugyanaz, mintha egyetemen tanulna tovább, vagyis nem jár a családi pótlék, de az eltartottak számába beleszámít, ha kéri a szülő.

Mindez vonatkozik a családi kedvezményre is, vagyis a továbbtanuló a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében. Ha tehát OKJ-s képzésen vesz részt, és még kaphat a szülő családi pótlékot, akkor a családi kedvezménynél is figyelembe vehető, kedvezményezett eltartottként. A 20 évesnél idősebb OKJ-s képzésen résztvevő, vagy egyetemen, főiskolán továbbtanuló után már nem jár a családi kedvezmény, viszont ő is beleszámít az eltartottak létszámába.

A testvér továbbtanulásánál a többi gyerek után ugyan júliustól jár a magasabb családi pótlék és családi kedvezmény, de ezt július-augusztusra csak visszamenőleg lehet igényelni, illetve érvényesíteni a képző intézmény által kiadott igazolás alapján.

Az érettségiző gyermek miatti változást tehát júniusban mindenképpen be kell jelenteni, még akkor is, ha a szülő arra számít, hogy a gyermeke szeptembertől felsőoktatási intézményben tanul tovább, mert ettől még nem válik jogosulttá a kedvezményre. Annak a szülőnek pedig, aki például az év elejétől három gyermek után vette igénybe a családi kedvezményt, különösen fontos figyelmet fordítania a nyilatkozat módosítására, ugyanis, ha ezt nem teszi meg, és a leérettségizett nem tanul tovább (ha például a felvételi nem sikerül), a másik két gyermek után jogtalanul érvényesített magasabb összegű kedvezmény miatt utólag még részletekben sem könnyű befizetni a különbözetet és a bírságot.

Ez azt jelenti, hogy az érettségizők szülei – ha el akarják kerülni a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt a 2018 májusában felmerülő befizetési különbözetet és bírságot – akkor járnak el helyesen, ha még a júliusi bérek számfejtése előtt módosítják a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan adott nyilatkozatukat.

 

 

Surányi Imréné (2017-06-28)