Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB-ellátások
  • nyugdíj
  • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 208 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2024. évi összege

2023. 11. 28.

A NAV minden évben közzéteszi az egészségügyi szolgáltatási járulék következő évtől hatályos havi és napi összegét. Az adatokból a közelmúlt tendenciáira is következtethetünk, valamint a járuléktartozással összefüggő kérdéseket is áttekinthetjük.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 25. § (3) bekezdése szerint 2020. évet követően az egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi havi mértéke a tárgyévet megelőző évi egészségügyi szolgáltatási járulék havi mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztóiár-index (infláció) előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált összege, 100 forintra kerekítve.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék napi mértéke a havi mérték harmincad része, 10 forintra kerekítve. Az előbbiek szerint megállapított járulék mértékeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján a tárgyévet megelőző év október 31-ig közzéteszi.

A NAV időközben közzétette a 2024. évtől hatályos havi és napi összeget. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege:

  havi napi
2024. január 1-jétől 11 300 Ft 380 Ft
2023. január 1-jétől 9 600 Ft 320 Ft
2022. január 1-jétől 8 400 Ft 280 Ft
2021. január 1-jétől 8 000 Ft 270 Ft
2020. január 1-jétől 7 710 Ft 257 Ft
2019. január 1-jétől 7 500 Ft 250 Ft
2018. január 1-jétől 7 320 Ft 244 Ft
2017. január 1-jétől 7 110 Ft 237 Ft

Ezeket az összegeket hajtják be a nem fizetőktől az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben szabályozott elévülési időn belül.
Ezek szerint a NAV (a KSH adataira támaszkodva) több, mint 17 százalékkal emelte az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét.

EZ IS ÉRDEKELHETI! 2024.01.09-én dr. Gróf Gabriella jogász, igazságügyi adó- és könyvszakértő "Áfa, társasági adó, helyi adó, illeték valamint a szociális hozzájárulási adó 2024-es módosításai" címmel tart előadást adókonferenciánkon. A részvétel személyesen és online is ingyenes!

 
 

A módosult összegű járulékot először január hónapra, 2024. február 12-éig kell megfizetniük az érintetteknek.
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett
a)    az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen más jogcímen nem jogosult,
b)    tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet e tagja után,
c)    a központi költségvetés az ún. nemzeti kockázatközössége tartozó személyek (például nyugdíjas, tanuló, szociálisan rászorult, hajléktalan) után.

Az állami adóhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék címén megfizetett járulékot az Egészségbiztosítási Alapnak naponta utalja át.
A c) pont alatti esetben a központi költségvetés csak havi 11.100 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapba (Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 71. §-a szerint). 2023. évben ez az összeg havi 9.150 forint volt.

A hat havi járuléktartozás

A Tbj. 2020. július 1. napjától hatályos, majd 2020. július 15-ével módosított 46. § (2) bekezdése szerint, ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. A biztosítottak nyilvántartása kezeléséért felelős szerv [ez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)] a TAJ szám érvényességét az állami adó- és vámhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő naptól állítja vissza.

A tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét.

Akkor sem, ha az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott elévülési időn belül az egészségügyi szolgáltatási járulékot behajtja.
Azoknak a személyeknek nyilván nem lehet ilyen tartozása, akik után a központi költségvetés fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot (nemzeti kockázatközössége tartozó személyek). Ezek felsorolását a Tbj. 22. § (1) bekezdés b) pontja és a 22. § (1) bekezdés c)-f), h)-p) és r)-t) pontjai tartalmazzák.

Egyeztetési eljárás

Amennyiben ellentmondás van a NAV és a magánszemély rendelkezésére álló adatokban a biztosítotti jogviszonyról vagy az egyéb jogcímű jogosultságról, azaz a magánszemély vitatja például a járulékfizetési kötelezettség előírásának jogalapját, kezdő napját stb., akkor a magánszemély egyeztetést kezdeményezhet
a)    a lakóhelye szerint illetékes NAV-nál, ha tudomása szerint biztosítási jogviszonya van (például munkaviszony), vagy
b)    a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatokat ellátó szervnél, ha egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult (például nyugdíjas, nappali tagozaton tanuló diák).

dr. Futó Gábor (2023-11-28)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!