Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • társasági adó
 • polgári jog, cégjog
 • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 1105 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Július 1-étől indul az OSS/IOSS egyablakos e-kereskedelmi rendszer

2021. 06. 10.

A 2021. július 1-jétől működő OSS/IOSS-rendszer egyszerű, hatékony elektronikus ügyintézési lehetőséget kínál a Közösség más tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére. A rendszer a 2015 óta működő MOSS utódja kibővített adózói és ügyleti körrel: alkalmazása választható, nem kötelező.

A 2021. július 1-jétől működő OSS/IOSS-rendszer (vagyis a One Stop Shop/import One Stop Shop – Egyablakos Rendszer) olyan adózóknak kínál egyszerű, hatékony elektronikus ügyintézési lehetőséget a Közösség más tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére, akik 

 • nem áfaalany fogyasztóknak, vagyis jellemzően magánszemélyeknek az Európai Közösség más tagállamaiba nyújtanak szolgáltatásokat, illetve 
 • nem adóalany vevőnek, vagy a Közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevőnek értékesítenek Közösségen belüli távértékesítés vagy import távértékesítés keretében terméket. 

Az OSS-rendszer a 2015 óta működő MOSS (Mini One Stop Shop – Mini Egyablakos Rendszer) utódja kibővített adózói és ügyleti körrel. Az OSS/IOSS-rendszer alkalmazása választható, nem kötelező.

Mikor érdemes az OSS-t választani?  

Ha a vállalkozás a Közösség valamely más tagállamában nem adóalanyoknak nyújt szolgáltatásokat, Közösségen belüli távértékesítést teljesít, vagy importált termékek távértékesítését végzi, akkor a fogyasztó, vevő letelepedése, illetve a termék rendeltetési helye szerinti tagállamban adóznia kell. 

Ha a vállalkozás nem használja az OSS/IOSS-rendszert, akkor

 • a vevő, megrendelő tagállama szerinti minden egyes nemzeti adóhatósághoz külön-külön be kell jelentkeznie, majd
 • az egyes tagállamokban az ott érvényes szabályok szerint külön bevallásokat kell benyújtania és
 • külön befizetéseket kell teljesítenie. 

Ha a vállalkozás az OSS/IOSS-rendszer használata mellett dönt, akkor elegendő 

 • a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által üzemeltetett OSS-portálon bejelentkeznie, és
 • bevallási időszakonként egy egységes bevallást benyújtania minden tagállamra vonatkozóan. 

Ekkor Magyarország, mint azonosítót kiadó tagállam a bevallási adatokat továbbítja azoknak a tagállamoknak, amelyeket a vállalkozás a bevallásában feltüntet. Az adófizetés egy összevont utalással teljesíthető, amelyet a NAV a bevallásnak megfelelően továbbít a teljesítés helye szerinti tagállamoknak.

Az OSS-rendszeren keresztül a vállalkozás a NAV-nak jelezheti adatváltozásait, beküldheti és módosíthatja bevallásait, megtekintheti mindezek állapotát, teljesítheti befizetéseit, illetve igénybe veheti a Helpdesk-szolgáltatást.

Regisztráció sémái az OSS-rendszerbe

Vállalkozásának letelepedési helye és tevékenységei függvényében az OSS-rendszer következő sémáiba regisztrálhat:

a) Uniós séma  

Milyen ügyekben alkalmazható? 

 • Közösségen belüli távértékesítésekre, továbbá 
 • minden olyan szolgáltatásra, amelyet a Közösség valamely más tagállamába nem adóalany megrendelőnek nyújtanak. 

Ki alkalmazhatja? 

 • A belföldön gazdasági céllal letelepedett adózó szolgáltatásaira és távértékesítéseire. 
 • A Közösségben nem letelepedett harmadik országos adózó távértékesítéseire. A Közösségben nem letelepedett adóalanynak pénzügyi képviselőt kell megbíznia.
 • Elektronikus felületek, a közreműködésükkel teljesített távértékesítésekre és egyes belföldi termékértékesítésekre.

b) Nem uniós séma  

Milyen ügyekben alkalmazható? 

 • Közösségen belüli, nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások. 

Ki alkalmazhatja? 

 • Közösségben nem letelepedett, harmadik országos adózó. Nem kell pénzügyi képviselőt megbíznia.

c) Importséma (IOSS) 

Milyen ügyekben alkalmazható? 

 •  Harmadik államból importált, 150 eurót meg nem haladó belső értékű, nem jövedékiadó-köteles termékek távértékesítését (import távértékesítés) terhelő hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére.
 •  Használatával a termék behozatala, importja – az IOSS-regisztráció vámhatósági ellenőrzése után – adókivetés mellőzésével történik (a behozatal mentes az import áfa alól). 

Milyen ügyekben nem alkalmazható? 

 • A Közösségben lévő vámraktárból szabad forgalomba bocsátott termékeknél az importséma nem alkalmazható. 

Ki alkalmazhatja? 

 • A belföldön, a Közösség más tagállamában, továbbá harmadik országban letelepedett adózók, valamint az elektronikusfelületek a közreműködésükkel teljesített import távértékesítés tekintetében, választhatják. A belföldön nem letelepedett adózók - a Norvég Királyságban letelepedett adózók kivételével – az importsémát belföldön letelepedett közvetítő igénybevételével alkalmazhatják. 

Regisztráció az OSS/IOSS-rendszerbe 

Az OSS/IOSS-rendszerbe az előregisztráció már 2021. április 1-jén megkezdődött, azonban a rendszer 2021. július 1-jei indulása miatt csak a 2021. június 30. után teljesített ügyleteket lehet bevallani az új felületen. 

Az OSS/IOSS-portál a NAV felületén elérhető.

A rendszer szabályainak alapjait a NAV honlapján „Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok” című, 2021. március 16-i tájékoztató foglalja össze.

 
 

Az OSS-rendszerről további információkat olvashat magyar nyelven.

dr. Veress Júlia (2021-06-10)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!