Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 568 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Egyéni vállalkozói tevékenység megítélése áfa szempontból

2022. 11. 29.

Az alapkérdés, hogy egy egyéni vállalkozó által végzett tevékenység a tárgyi adómentes szolgáltatás kategóriába tartozik-e vagy pedig az alanyi adómentes keretet növeli az adott szolgáltatás bevétele? Az első témakör az oktatási tevékenység, a másik tevékenységi kör a mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás.

Ha van egy egyéni vállalkozó, aki szakközépiskolában tanárként dolgozik és különböző bemutatókat, előadásokat tart más intézményekben, vizsgáztat és magánórákat is ad, akkor az ő általa nyújtott szolgáltatások, mivel tanári minőségben jár el, tárgyi adómentes tevékenységek az áfa szempontjából? Ha egy egyéni vállalkozó, aki egy iskolában például ismeretterjesztő előadást tart, akkor ez a tevékenység szintén tárgyi mentes? Milyen szempontokat kell megvizsgálni ahhoz, hogy el lehessen egyértelműen dönteni egy szolgáltatásnyújtásról, hogy arra vonatkozik-e a mentesség vagy sem? 

Ami a másik tevékenységi kört (mentálhigiénés tanácsadás) illeti: Ezt a tevékenységet az egyéni vállalkozó nem kórházban, nem szociális intézményben, hanem saját rendelőjében tartja, és az elmúlt években megnőtt az igény az online tanácsadásokra is. Lehet-e tárgyi adómentes ez a tevékenység ilyen formában? 
 
A válasz megadásánál abból indultunk ki, hogy a más intézmények alatt köznevelési intézmények értendők.
A kérdésben leírtak alapján az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentesség jöhet szóba.
Álláspontunk szerint e jogcím szerinti adómentességnek az a feltétele, hogy a szóban forgó személy által végzett tevékenység oktatási tevékenységnek minősüljön, valamint a köznevelési intézmény által végzett oktatási tevékenységet szolgálja.
Továbbá az Áfa tv. 85. § (3) bekezdésében foglalt, az adómentesség további feltételeit szabályozó rendelkezést is figyelembe kell venni.
Köznevelési intézmény megbízása alapján tartott ismeretterjesztő előadás esetén az 1. pontban leírt szempontok irányadóak.
    
A mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás esetében az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja jöhet szóba.
Vélhetően az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adómentesség nem jöhet szóba, mivel a vállalkozó az Áfa tv. 85. § (4) bekezdése alapján nem tekinthető közszolgáltatónak. Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontjában említett adómentesség esetében is figyelembe kell venni az Áfa tv. 85. § (3) bekezdését. E rendelkezés szerint, ha a szóban forgó tevékenység engedélyhez és/vagy képesítéshez kötött, s ezzel a vállalkozó nem rendelkezik, akkor a tevékenység nem élvez adómentességet.
Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés valameny pontja szerint adómentességet élvező tevékenységek az Áfa tv. 188. § (3) bekezdés e) pontja alapján az alanyi adómentesség felső értékhatárába nem számítanak be. Ilyen alapon áfamentes tevékenységek számlázásánál nem az alanyi adómentességre, hanem az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése szerinti adómentességre kell hivatkozni.

Ha a kérdésben említett valamely tevékenység nem sorolható az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése alá, akkor a számlázott ellenérték az alanyi adómentesség felső értékhatárába beszámít, s a számlázásnál az alanyi adómentességre kell hivatkozni, amíg e státus fennmarad.

Bonácz Zsolt (2022-11-29)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!