Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
  • nonprofit adózás

Ez a tartalom 560 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megoldás lehet az ekho választása az egyéni vállalkozók számára?

2022. 11. 07.

Idén ismét, ezúttal a kisadózók tételes adójával kapcsolatos lényegi változásokra figyelemmel, felmerült az ekho alkalmazhatósága a megbízások vonatkozásában. Fontos kiemelni, hogy az egyéni vállalkozó esetében az Ekho törvény szabályainak alkalmazhatósága függ az egyéni vállalkozó által választott adózási módszertől. Érdemes ennek megfelelően áttekinteni, hogy az egyes módszerek esetében mire kell tekintettel lennie a megbízónak és a megbízottnak.

Amellett, hogy az ekho szerinti adózás lehetősége a régi kata szabályok megváltozásával ismét előtérbe került. További kérdéseket vetett fel az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 2022. szeptember 1-jétől hatályos 1. § (1) bekezdése alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-lásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 3. § (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni. 

Vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adózó egyéni vállalkozó és az ekho

Ebben az esetben kiindulási pont a végzett vagy végezni kívánt tevékenység. 
Ha az Szja tv. szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozó-nak olyan tevékenységei szerepelnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, melyek szerepelnek az Ekho tv. 3. § (3) bekezdésében a foglalkozások felsorolásában, akkor az Ekho tv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja értelmében lehetőség van arra, hogy kifizetővel vállalkozási szerződést kössön, és e szerződéses jogviszonyban az ekho választására vonatkozó nyilatkozatot tegyen. 

 
 

Itt ki kell emelni, hogy az elnevezésétől függetlenül az a tevékenység is az ekho választására jogosít, ami tartalma alapján megfelel a felsorolásban szereplő foglalkozásoknak, munkaköröknek. 

Fontos kitétel azonban, hogy csak akkor választható az ekho szerinti adózás, ha e foglalkozások gyakorlásakor az adózó a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel vesz részt.

Feltétele a kifizetőnek adott jogszerű nyilatkozatnak, hogy a magánszemély rendelkezzen az adóév-ben bármely tevékenységével összefüggésben, egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén kelet-kezett olyan jövedelemmel, amely után a közteherviselési kötelezettségének az általános szabályok szerint eleget tesz [Ekho tv. 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja]. 

Ha a magánszemély jogosulatlanul választotta az ekho-t, akkor az Ekho tv. 6. §-a szerinti különadó megfizetésére köteles a személyijövedelemadó-bevallásban.

Az egyéni vállalkozó évi 60 millió forint bevételig alkalmazhatja az ekho szabályait, ha az adóévi vállalkozói kivétje eléri az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szeresét [Ekho tv. 3. § (4) bekezdés a) pontja].

Figyelni kell arra, hogy az Ekho tv. 5. § (3) bekezdése értelmében, a vállalkozási szerződés alapján végzett tevékenység esetén, az ekho választásáról a kifizető részére az ellenérték, az őt megillető bevétel megszerzését megelőzően kell nyilatkozatot tenni a magánszemélynek. 
A vállalkozási szerződés alapján a kifizetőnek a magánszemélyt terhelő ekho-t levonással kell megállapítania, akkor is, ha a kifizetést egyéni vállalkozónak számla alapján teljesíti. 
Emellett a magánszemély az Ekho tv. 5. § (3) bekezdése alapján tett nyilatkozattal átvállalhatja az ekho megállapítását, bevallását ás megfizetését a kifizetőtől.

Az Szja tv. alkalmazásában a magánszemély által jogszerűen ekho alapjaként figyelembe vett bevétel az Ekho tv. 13. § (3) bekezdése alapján nem minősül vállalkozói bevételnek. 
Az Ekho tv. 13. § (4) bekezdése szerint pedig, a vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekhót fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó rendelkezé-seit azzal az eltéréssel alkalmazhatja, hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el, amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel.

Röviden vissza kell térnünk a bevezetőben kiemelt Korm. rendeleti, 1. § (2) bekezdésben foglalt átmeneti szabályozásra. Ennek értelmében, az Ekho tv. 4. § (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérő-en, a kifizető nem fizet egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a közteherfizetési kötelezettsé-gét az Ekho tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevé-tel után. 

Ebben az évben tehát a kifizetőt az ekho-alap összege után 2022. január 1-től au-gusztus 31-ig 13 százalék ekho terheli, majd 2022. szeptember 1-jétől a kifizetőnek nem kell 13 százalék ekhót fizetnie az ekho-alap után.

dr. Kovács-Petruska Rita (2022-11-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!