Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 2339 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye

2017. 07. 11.

A társasági adó hatály alá tartozó adóalanyok 2017. július 1-jétől adóalap csökkentő kedvezményt érvényesíthetnek a társasági adóalap megállapítása során, ha elektromos töltőállomást létesítenek. Cikkünkből megismerhetik a kedvezmény érvényesítésének szabályait.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao-tv.) 2017. július 1-jétől kedvezménnyel támogatja az elektromos töltőállomás létesítését oly módon, hogy a töltőállomás bekerülési értékének összege – a meg nem térülő eredmény erejéig – levonhatóvá válik a társasági adóalapból.

A Tao-tv. alkalmazásában elektromos töltőállomásnak olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

Elektromos töltőállomás létesítése esetén az adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét az elektromos töltőállomás bekerülési értékével, de legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözettel. A működési eredményt a beruházás befejezésének adóévét követő 3 naptári évre kell meghatározni (függetlenül attól, hogy az adott 3 naptári éves időszakon belül hány adóéve van az adózónak).

A kedvezmény a beruházás befejezésének adóévében (egy összegben) érvényesíthető.

A kedvezmény az adózó erre irányuló döntése alapján vehető igénybe. Ezt a rendelkezést azért fontos kiemelni, mert ennek következtében figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt azon szabályra, miszerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Ha tehát az adózó az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezményét nem érvényesíti a beruházás befejezésének adóévében, akkor azt utólag önellenőrzés keretében nem érvényesítheti.

A kedvezmény összegének megállapításakor két korlátozásra kell figyelemmel lenni.

Az egyik korlátozást a Tao-tv. 7. § (32) bekezdése tartalmazza, mely szerint az érvényesített összeg – elektromos töltőállomásonként – 9 százalékos adókulccsal számított értéke nem lehet több 20 millió euronak a 9 százalékos adókulccsal számított értékének megfelelő forintösszegnél, azaz hozzávetőlegesen 540 millió forintnál.

A másik korlátozást a Tao-tv. új 30/H. § rendelkezése tartalmazza, mely szerint a kedvezmény a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. és II. fejezete és 56. cikke hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy a kedvezményt érvényesíti, akkor a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak eltelte után meg kell állapítania az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt ténylegesen elért pozitív működési eredmény különbözetének összegét, és amennyiben megállapításra kerül, hogy az adózó nagyobb összegű csökkentést állított be a bevallásába, mint amennyire a töltőállomás által ténylegesen elért pozitív működési eredménye jogosítaná (vagyis korábban kevesebbre becsülte a várható működési eredményt), akkor az adózó a korábbi bevallásában az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt kedvezményt önellenőrzéssel pótlékmentesen módosíthatja.

A kedvezmény – nagyrészt azonos feltételekkel – elérhető az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is, azzal, hogy ugyanazon töltőállomásra csak egyik adónemben érvényesíthető a csökkentés. Lehetőség van továbbá arra, hogy az energiaellátók átvegyék a Tao-tv. szerinti kapcsolt vállalkozásuktól az utóbbiak által a társasági adóban csökkentésként nem érvényesített összeget.

Az elektromos töltőállomásokra vonatkozó adóalap-kedvezményt a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházások vonatkozásában lehet alkalmazni.

A cikket teljes terjedelmében olvashatja az Adózási Módszertani Szemle 2017. augusztusi számában, amelyből megtudhatja azt is, milyen kötelezettséget jelent, hogy a kedvezmény az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak minősül, és számítási példával szemléltetve láthatja a kedvezmény érvényesítésének mechanizmusát.

Jogkövető szerkesztőség (2017-07-11)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!