Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 154 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Elhunyt dolgozó táppénzének kifizetése

2024. 01. 21.

A kérdéssel érintett cég hozzátartozótól értesült munkavállalója elhunytáról, halotti anyakönyvi kivonat nem állt rendelkezésre. A cég tb-kifizetőhely, az érintett munkavállaló már hosszú ideje táppénzes állományban volt. A hozzátartozó utóbb behozta a kórházi papírt. A kérdés, hogy – mivel már nem él az igénylő – számfejthetik-e a kórházi táppénzt, kifizethetik-e és kinek?

A cég munkabér esetében ilyenkor elkülönített számlán tartja az utolsó havi bért, amíg a közjegyző nem tájékoztat az illetékes örökösről, de nem bér jellegű kifizetésnél – ahol már nincs igénylő, aki megigényelje az ellátást – mi a helyes eljárás?

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdés alapján „a jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási költségtérítési támogatás iránti igényét úgy kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta volna be. A kérelmet a Központ által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.”

Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy: A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.

Mindezek alapján a fel nem vett táppénzt az elhunyttal közös háztartásban élt feleség igényelheti a Magyar Államkincstár erre rendszeresített nyomtatványán.

dr. Radics Zsuzsanna (2024-01-21)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!