Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1311 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Minden, amit tudni érdemes az első házasok kedvezményéről

2020. 10. 21.

Gyakran hallani az első házasok kedvezményéről, amit már évek óta érvényesíteni lehet a személyi jövedelemadózásban. Ki veheti igénybe? Melyek a feltételei? Mikor és hol kell igényelni? Számos kérdés, amelyre cikkünk választ ad.

Az első házasok kedvezményével 2015. január 1-jétől az arra jogosult magánszemély csökkentheti az összevont adóalapját – akár már év közben is, az adóelőleg megállapításakor – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a családi kedvezményt megelőző sorrendben. Ez utóbbi azért fontos, mert, ha a magánszemély mindkét kedvezményre jogosult és nincs elegendő adóalapja, akkor lehetősége van családi járulékkedvezményt igénybe venni, ha a családi kedvezményt az Szja törvény szerint – adóalap hiányában – már nem tudja érvényesíteni.

Az első házasok kedvezményéről a személyi jövedelemadóról szóló törvény 29/C. §-a rendelkezik.

Az első házasok adókedvezményére jogosultak

Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően került sor – akár belföldön, akár külföldön – a házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első házassága. Mindez azt jelenti, hogy a házaspár azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első házassága. 

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt az első házasok kedvezményének érvényesítésekor a bejegyzett élettársat is érteni kell. 

Fontos megjegyezni, hogy miután a kedvezmény igénybevétele nincs életkorhoz kötve, nincs akadálya annak sem, hogy akár a szenior korosztályba tartozó „ifjú pár” vegye igénybe azt, ha legalább az egyik fél az első házasságát köti, és van az összevont adóalapba tartozó jövedelmük.

 
 

Az első házasok kedvezményének mértéke

A házastársak által együttesen érvényesíthető első házasok kedvezményének összege jogosultsági hónaponként 33.335 forint, ami azt jelenti, hogy az általuk fizetendő adó összege 5 ezer forinttal csökken. 

Az első házasok kedvezményével az arra jogosult magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti.

Az első házasok kedvezmény érvényesíthetőségének időszaka

A kedvezmény érvényesíthetősége szempontjából jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az a házaspár, aki 2020. január 13-án kötött házasságot, a kedvezményt 2020 februárjától 2022 januárjáig érvényesítheti. 

Miután a kedvezmény csak a házassági életközösség fennállása alatt érvényesíthető, ezért értelemszerűen megszűnik a jogosultság a 24 hónapos időszakon belül, ha a házaspár elválik, vagy az egyik fél meghal. 

Az első házasok kedvezmény megosztása

Az első házasok kedvezményét a házastársak közösen érvényesíthetik. Ez történhet úgy, hogy a 33.335 forint összeget döntésük szerint megosztják egymás között, vagy úgy, hogy a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. Közös érvényesítés esetén a házaspár együttesen 5000 forinttal kevesebb adót fizet havonta. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

Az első házasok kedvezmény igénybevételének feltétele

A kedvezmény igénybevételének feltétele a házastársak adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető nyilatkozata, amely tartalmazza, a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket, vagy hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe.

Az első házasok kedvezményének és a családi kedvezmény együttes érvényesítése

Amennyiben a magánszemély a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt is érvényesíteni kívánja, akkor először a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, majd az első házasok kedvezményét, végül a családi kedvezményt érvényesítheti.

Az első házasok kedvezmény érvényesítése az adóelőleg levonásnál

Az első házasok kedvezményét a házastársak már év közben is igénybe vehetik az adóelőleg megállapítása során. 
Amennyiben a magánszemély a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt is szeretné érvényesíteni az adóelőleg megállapítása során, akkor a magánszemély adóelőleg-alapjából a kifizetőnek először le kell vonnia a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, majd le kell vonni az első házasok kedvezményét, majd a fennmaradó részt – annak mértékéig – csökkentheti az igénybe venni kívánt családi kedvezmény összegével. Amennyiben az adóelőleg-alap elfogyott, de van még felhasználatlan családi kedvezmény, akkor a különbözet 15 százaléka családi járulékkedvezmény jogcímén vehető igénybe, de maximum a családi járulékkedvezmény szempontjából figyelembe vehető járulék megállapított összegéig.

Az összevont adóalapba tartozó, munkáltatótól, kifizetőtől származó bevétel esetén a magánszemély a kedvezmények érvényesítésére, közös érvényesítésére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot adhat az adóelőleget megállapító munkáltató, illetve az összevont adólapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető számára. 

Rendszeres bevételnek kell tekinteni a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Rendszeres bevételt juttató kifizetőnek minősül – többek között – az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. Az adóelőleg megállapítása szempontjából munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a nyilatkozat ilyen esetben is megtehető.

Amennyiben a magánszemély olyan kifizetőtől kap jövedelmet, amely nem minősül adóelőleget megállapító munkáltatónak, vagy rendszeres bevételt juttató kifizetőnek, akkor ebben az esetben nem lehet a kifizetőtől a kedvezmények érvényesítését kérni.

A magánszemély adóelőleg nyilatkozatot esetenként vagy az egész adóévre visszavonásig adhat.

A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Abban az esetben, ha a magánszemély év közben úgy dönt, hogy nem kívánja az első házasok kedvezményének érvényesítését, akkor erre irányuló módosítását új adóelőleg nyilatkozatban kérheti. Erre sor kerülhet egyrészt amiatt, mert a házassági életközösség megszakad, másrészt amiatt, hogy a kedvezmény teljes összegét inkább a házastárs érvényesíti. 

Az adóelőleg megállapítása során az első házasok kedvezményét a házastársak az összeg felosztásával közösen is igénybe vehetik. 

Fontos, hogy a magánszemély az adóelőleg nyilatkozatát jogszerűen tegye meg, ugyanis a valótlan nyilatkozatra tekintettel pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a befizetési kötelezettség 12 százalékát különbözeti-bírság jogcímen kell megfizetnie. Ezt az összeget a bevallásban külön kötelezettségként kell feltüntetni és megfizetni. Nem kell a különbözeti bírságot megfizetni, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja meg.

Az adóelőleg-nyilatkozat elérhető a NAV honlapján az „Adóelőleg-nyilatkozatok 2020.” menüpont alatt, illetve gyorsan elkészíthető az ADÓELŐLEG NYILATKOZAT ALKALMAZÁS használatával, amely a következő linken érhető el.

2020. január 2-ától az ügyfélkapu regisztrációval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek az adóelőleg-nyilatkozatot elektronikus formában is megtehetik. A webes nyomtatványok a NAV honlapján az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhetőek el.

dr. Németh Ildikó

(Lezárva: 2020. október 21.)

 

 

Dr. Németh Ildikó (2020-10-21)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!