Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • társasági adó
  • SZOCHO

Ez a tartalom 2151 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Elszámolható-e napidíj távmunka-végzés esetén?

2018. 01. 15.

A mindennapi gyakorlatban egyértelmű, hogy kiküldetés esetén a munkáltató napidíjat számolhat el a munkavállaló részére. Gyakran felmerülő kérdés, hogy elszámolható-e a napidíj abban az esetben is, ha a munkavállaló az otthonában, távmunka keretében végzi a munkáját.

A hivatalos, üzleti utazások (belföldi, külföldi kiküldetések) során felmerülő költségeket általában a kiküldő cég, szervezet (munkáltató, foglalkoztató) belátása szerinti mértékben viselheti, rendszerint úgy, hogy a kiadásokat számlák, bizonylatok alapján megtéríti a kiküldöttnek, vagy utólagos elszámolási kötelezettséggel ún. ellátmányt ad számára.

A napidíj adózási szempontból az ellátmány részeként vagy azon kívül fizetett olyan összeg, amelynek felhasználását a kiküldő felé a kiküldött nem igazolja.

A napidíj kötelező mértékére a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmaz előírást. Ennek értelmében a 6 órát meghaladó kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés jár. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és a velük munkaviszonyban álló munkavállalóra, kivéve, ha törvény, kormányrendelet vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítésére eltérő szabályt állapít meg.
A költségtérítés számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy legalább napi 500 forint költség-átalányként számolható el.

Ha a munkavállaló munkavégzésének helye a saját otthona (távmunka-végzés), a munkáltató által elrendelt utazás kiküldetésnek minősül, többek között akkor is, ha annak célja például a cég székhelyén tartott megbeszélés. Így a napidíj a távmunkát végző munkavállalónak is jár, valamint az igazolás nélkül elszámolható költség őt is megilleti, ha annak egyéb feltételei fennállnak.

Előfordulhat, hogy a magyarországi otthonából távmunka útján foglalkoztatott magyar illetőségű magánszemély foglalkoztatója külföldi cég. Kérdés, hogy alkalmazhatja-e a kiküldetésre, illetve a napidíjra vonatkozó szabályokat, ha a munkájával kapcsolatban a munkáltató külföldi székhelyére kell utaznia? Ilyen esetben a cég székhelyének államával kötött adóegyezményből kell kiindulni. Tegyük fel, hogy a foglalkoztató egy osztrák cég. Ebben az esetben a magyar-osztrák adóegyezmény [1976. évi 2. törvényerejű rendelet] 15. Cikkének (1) bekezdése értelmében a magyar illetőségű magánszemély nem önálló munkából (munkaviszonyból) származó fizetése annyiban adóztatható Ausztriában, amennyiben a munkavégzés – a tartózkodás időtartamától függetlenül – konkrétan ott történik. Mivel a távmunkavégzés a munkavállaló magyarországi otthonában történik, a kapott bér és más hasonló térítés Magyarországon adóköteles. Tehát, ha a külföldi munkáltató a külföldi székhelyre történő utazás költségeire tekintettel térítést (napidíjat) fizet, akkor a munkavállaló alkalmazhatja az Szja tv. 3. számú mellékletének II/7. pontja szerinti költségelszámolást.

 

 

 

 

Surányi Imréné (2018-01-15)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!