Szakterületek:

  • logisztika
  • munkajog
  • polgári jog

Ez a tartalom 468 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Jövedéki változások: februártól jön az EMCS 4.0.

2023. 02. 07.

A vonatkozó, átdolgozott uniós irányelv magyar jogrendbe történő átültetése nyomán számos változás történik február 13-ával a jövedéki területen. Az újdonságok leginkább az elektronikus kommunikáció, a meglévő engedélyesek új jogosultságainak kiterjesztése, az eseti igazolt feladó bevezetése, valamint a vám- és jövedéki szabályok egységesítésének körét érintik.

A jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések átláthatósága érdekében a kapcsolódó uniós irányelv átdolgozása vált szükségessé, ami a 2019. december 19-i (EU) 2020/262 irányelvvel meg is történt. Az EU jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló irányelvében foglaltak magyar jogrendbe történő átültetése kapcsán 2023. február 13-tól a jövedéki adót érintően változásokkal lehet számolni. A változások nem érintik a nem kereskedelmi célú szállítást (azaz, ha az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott, megvásárolt jövedéki terméket magánszemély saját felhasználásra, saját maga szállítja). 

Az irányelv szerint az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékeknél használt számítógépes rendszer alkalmazását (Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer – Excise Movement and Control System - EMCS) ki kellett terjeszteni a szabadforgalomba bocsátott és kereskedelmi forgalmazás céljából a tagállamok területére szállított jövedéki termékek szállítására is.
A számítógépes rendszer fogalma visszaköszön a 2016. évi LXVIII. törvényben, mely a jövedéki adóról rendelkezik. Uniós számítógépes rendszer alatt a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló 2020. január 15-i 2020/263/EU  határozat szerinti, az Európai Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett számítógépes rendszert érti a jogszabály.
Ahhoz, hogy a kapcsolódó folyamatok lebonyolítása gyors legyen, valamint a jövedékiadó-felfüggesztéssel szállított jövedéki termékek szállításának felügyelete könnyebbé váljon az elektronikus adminisztratív okmányoknak az érintett személyek és illetékes hatóságok közötti továbbításához számítógépes rendszert használata elvárt. 

Mindennek kapcsán 2023. február 13-án bevezetik az EMCS (Excise Movement and Control System - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) 4. fázisát. 

A legfontosabb újdonság az adózott vállalatközi (B2B) árumozgások elektronikus adminisztrációja. A bevezetést követően a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal csak elektronikus egyszerűsített kísérőokmánnyal, vagyis e-EKO-val szállítható. (e-EKO: szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék feladója által az uniós számítógépes rendszerben kiállított, AHK-számmal ellátott elektronikus okmány).

Fontos kiemelni, hogy adózott termék belföldi szállításakor továbbra is szállítólevelet kell alkalmazni. Az adózott szállításokat a meglévő üzenetek, folyamatok felhasználásával integrálják az EMCS-be. Adatcsoport-megnevezések, kódlisták, feltételek és szabályok változnak, de új üzenetek, folyamatok nem lesznek. Az EMCS-rendszer a 2023. február 13-a után indított szállítmányoknál a gazdálkodókkal és a tagállamokkal a 4.0-ás fázishoz illeszkedve kommunikál majd. 

  • Amennyiben a kommunikáció Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül történik, úgy az Adóhivatal jelzése alapján le kell tölteni az elektronikus nyomtatványok legújabb verzióját. Fontos, hogy ezek 2023. február 13-ától lesznek elérhetők. 
  • Amennyiben a kommunikáció külső kommunikációs központon (KKK2) valósul meg, úgy a változásokat át kell vezetni az alkalmazott programokban. 
  • Amennyiben kommunikáció nem történt az EMCS-rendszerrel, akkor először egy úgynevezett E01, vagyis egy előzmény nélküli regisztrációs üzenetet kell benyújtani. Az ehhez szükséges ÁNYK-nyomtatványon (NAV_VP_E01 Regisztráló bejelentés az előzmény nélküli EMCS-üzenet fogadásához). Ebben kell nyilatkozni arról, hogy a kapcsolattartási lehetőségek közül melyik kerül alkalmazásra. 

A papíralapú egyszerűsített kísérőokmány (EKO) 2023. február 13-tól megszűnik, mivel a vonatkozó korábbi rendelet (3649/92/EGK) hatályát veszti.

Igazolt és igazolt eseti státuszok 

A valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi forgalmazás céljából egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítása akkor kezdődik, amikor a jövedéki termékek elhagyják az igazolt feladó telephelyét vagy a feladás szerinti tagállam területén található bármely más olyan helyszínt, amelyről a szállítás megkezdése előtt értesíteni kell a feladás szerinti tagállam illetékes hatóságait. A jövedéki termékek szállítása akkor ér véget, amikor az igazolt címzett átvette a jövedéki terméket saját telephelyén vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam területén található bármely más olyan helyszínen, amelyről a szállítás megkezdése előtt értesíteni kell a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságait.

A rendelkezések értelmében az adófelfüggesztéssel feladóknak (adóraktárak és a bejegyzett feladók és nyilvántartásba vett kisüzemi bortermelők) lehetővé kell tenni, hogy igazolt feladóként járjanak el a valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi forgalmazás céljából egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek tekintetében.  Ezzel egyidejűleg lehetővé kellett tenni, hogy valamely adóraktár vagy bejegyzett címzett igazolt címzettként járhasson el az említett jövedéki termékek tekintetében.

A rendelkezések értelmében igazolt feladó, olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely bejegyeztette magát a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál a célból, hogy üzleti tevékenysége során valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékeket adjon fel. 

Míg igazolt címzett, az olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely bejegyeztette magát a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainál a célból, hogy üzleti tevékenysége során valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékeket vegyen át.

Az igazolt feladó párja az eseti jelleggel feladó eseti igazolt feladó, az igazolt címzett eseti típusa az eseti igazolt címzett. Ezek tevékenységét szintén be kell jegyeznie a hatóságnak.

Biztosítani kellett azt is, hogy a jelenleg jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkezők külön azonosítószám (engedélyszám) birtokában igazolt feladóként és igazolt címzettként járjanak el.
Eseti igazolt feladó, az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély vagy egy másik tagállam illetékes hatóságának bejegyzése birtokában a szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméket másik tagállamba kereskedelmi céllal egy alkalommal feladni jogosult személy.
Az eseti igazolt feladó mellett eseti bejegyzett kereskedő, amely alatt az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély, másik tagállam illetékes hatóságának bejegyzése birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket, valamint másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi céllal szállított jövedéki terméket egy alkalommal átvenni jogosult személyt értjük.
A jelenlegi engedélytípusok a változásokhoz igazodva kiegészülnek, és a tevékenységeket azonosító engedélyszámok hozzárendelésével tartalmazzák az adófelfüggesztéssel történő tevékenységet, az adózott jövedéki terméknek kereskedelmi céllal belföldről másik tagállamba történő kiszállítását (feladás), és a másik tagállamból belföldre történő szállítását (átvétel) is.

A jövedéki adóról szóló törvény átmeneti rendelkezése alapján az engedélyek, nyilvántartásba vételi okmányok kiegészítése az EMCS és a Jövedéki Adatcsere Rendszer – System for Exchange of Excise Data (SEED) feltételrendszeréhez igazodva az engedélyekben, nyilvántartásba vételi okmányokban az új tevékenységtípusok szerepeltetésével és az új tevékenységtípusokhoz külön engedélyszámon valósul meg.
Az engedélyszám felépítéséből adódóan – a SEED-beazonosíthatóság miatt – az új tevékenységek megkülönböztetését az engedélyszám 10. karaktere fogja biztosítani:

  • igazolt címzett tevékenységnél az „E” betűjelzés,
  • eseti igazolt címzett tevékenységnél a „V” betűjelzés,
  • igazolt feladó tevékenységnél a „J” betűjelzés,
  • eseti igazolt feladó tevékenységnél a „T” betűjelzés.

Az előzőek alapján például az adóraktári engedély száma új tevékenységtípus esetén HU1234560E001 engedélyszám az adózott termék fogadásához, a SEED-ben igazolt címzetti tevékenység jelöléssel.

(Folytatjuk)

Kovács Nikoletta (2023-02-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!