Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

EPR külföldről behozott könyvek esetében

2023. 11. 19.

Egy alapítvány Törökországból raklapon hoz be mesekönyveket, melyeket könyvesboltoknak fog továbbadni. A kérdés, hogy amennyiben a raklap visszamegy Törökországba, akkor a raklap tekintetében keletkezik-e az alapítványnak EPR vagy környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége? És mi a helyzet a könyvek tekintetében?

Kiindulási pont az, hogy az EPR tekintetében maga az EPR és a Környezetvédelmi termékdíj gyakorlatilag elválik egymástól. Ennek lényege, hogy a Környezetvédelmi termékdíj a csomagolóanyagot adóztatja, addig az EPR pedig a csomagolást.

Tehát első lépésként azt kell tisztázni, hogy a kérdés szerinti termékek eseteiben léteznek –e csomagolások vagy nem. Ha léteznek, akkor felmerül az EPR díjfizetési kötelezettség, ha pedig nincs csomagolás, akkor EPR sem létezik.

Megjegyzendő, hogy pl. a raklap is csomagolásnak minősül. Amennyiben a csomagolóanyag belekerült az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, akkor csak egy alkalommal merül fel az EPR díjfizetési kötelezettség, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló 80/2023. Kormányrendelet 22/C. § alapján.

Az egyszeri felhasználás során a csomagolásra tekintettel meg kell fizetni az EPR díjat. Ugyanez vonatkozik az újbóli felhasználás eseteire is, melynek a lényege, hogy minden egyes esetben felmerül a díjfizetési kötelezettség, azaz valamennyi újbóli használat és forgalomba hozatal eseteiben a raklap, mint csomagolóanyag külön-külön egyszeri felhasználásnak minősül, amely díjfizetési kötelezettséget von maga után.

Jogszabályi oldalról viszont irányadó a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szól 80/2023. Kormányrendelet 22/C. §, melynek alapján a csomagolószerek eseteiben nem kell EPR díjat fizetni (az első felhasználás kivételével), amennyiben az érintett cég esetünkben a raklapot újbóli felhasználóként nyilvántartásba helyezését kéri az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál. Amennyiben a bejelentés és a nyilvántartásba vétel megtörtének, akkor attól kezdve újrahasználható csomagolószerként a gazdálkodó mentesül az EPR díjfizetési kötelezettség alól.

Könyvek eseteiben elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy létezik-e a behozatal során csomagolás vagy nem. Feltételezhetően igen, pl. kartondobozok, mint csomagolás EPR díjfizetési kötelezettséget jelent. A könyvek nem kezelhetőek szórólapként, ebből következően környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség nem merül fel.

Leipán Tibor (2023-11-19)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!