Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Érvénytelenítő számla elszámolása

2024. 06. 18.

Az érintett társaság a számla módosítását két lépésben végzi (eredeti számla érvénytelenítése, majd új számla kiállítása). Megteheti-e, hogy az érvénytelenítő számlát egy korábbi bevallási időszakban számolja el, mint az új számlát, ha az új számlában kevesebb áfát számít fel mint az eredeti számlában?

A kérdésben jelölt megoldásra nincs lehetőség.

Az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany a különbözetet – ha az a fizetendő adót érinti, a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll.
Az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pontja a különbözet (az az összeg, amellyel csökkent a fizetendő áfa) elszámolását teszi lehetővé.

Azért nem lehet az érvénytelenítő számlát önállóan kezelni, mivel abban az eredetileg felszámított áfát nullára törlik, így az önmagában az érvénytelenítő számla áfatartalma nem fejezi ki a fizetendő adót ténylegesen csökkentő különbözetet.

Az érvénytelenítő számla és az új számla együttesen adja meg azt az összeget, amellyel a korábban bevallott fizetendő áfa csökkenthető.
Ennek megfelelően az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szabály akként értelmezendő, hogy akkor áll a jogosult személyes rendelkezésére a módosító számla, ha egyaránt rendelkezésére áll az érvénytelenítő számla és az új számla.
Például a címzett az érvénytelenítő számlát 2024. május 20-án vette kézhez, az új számlát pedig 2024. június 2-án. Az eredeti számla 2024. január havi teljesítési időponttal került kiállításra.

Ha a címzett havi áfa bevalló, akkor a csökkentő különbözetet legkorábban 2024. június havi áfa bevallásában számolható el.

Amennyiben a címzett negyedéves áfa bevalló, akkor az új számla későbbi átvétele nem okoz csúszást az elszámolhatóság tekintetében, mivel a különbözet 2024.II.negyedévében számolható el legkorábban.

Bonácz Zsolt (2024-06-18)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!