Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • TB ellátások
 • járulékok
 • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 113 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

EU-Kártya és a megváltozott munkaképességűek ellátásának 2024. évi változásai

2024. 02. 01.

A szokásos év eleji változások természetesen nemcsak a hazai, hanem az európai joganyagot is érintették. Miben változtak a az Európai Egészségbiztosítási Kártyára és a megváltozott munkaképességű személyek ellátására vonatkozó szabályok 2024-re?

Változás az Európai Egészségbiztosítási Kártya lejáratában

Ha az Európai Unió bármelyik országában, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban átmenetileg tartózkodunk, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya (továbbiakban: EU-Kártya) felmutatása mellett orvosilag szükséges ellátást kaphatunk.  Az EU-Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónapig volt érvényes. Ez az érvényességi idő jelentősen változott az idei évben.

Az EU-Kártya az egészségügyi szolgáltatási járulékot (ami idén havi 11 300 forint, napi 380 forint lett) fizetők esetén legfeljebb 6 hónapig érvényes azzal, hogy az EU kártya kérelemnél hitelt érdemlő módon igazolni kell az egészségügyi szolgáltatási járulék folyamatos befizetését.

Az EU-Kártya hatálya a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerinti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak esetén az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartamára szó, azzal, hogy ez esetben az érvényesség legfeljebb 120 hónap (azaz 10 év) lehet. Ide tartoznak például a Magyarországon biztosított személyek, saját jogú nyugdíjasok, óvodások, nappali képzésen tanuló diákok…

Megjegyzés: Nem változott, hogy a tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy és hozzátartozója esetében a külszolgálat vagy külföldi szolgálat várható időtartamára szól az EU-Kártya, amely legfeljebb 48 hónap.

Amennyiben a fenti érvényességi időn túl szeretnénk egészségügyi szolgáltatást igénybe venni az EU-Kártyával, azt az érintett szolgáltató meg fogja tagadni, és csak a szolgáltatás kifizetése vagy az egészségügyi szolgáltatásra is kiterjedő magánbiztosításunk alapján kaphatunk ellátást.

Változás a megváltozott munkaképességűek ellátásánál

Változás a jogosultságban

2023. évben hatályos szabályok alapján az a személy volt jogosult megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira – azaz rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra –, aki a kérelem benyújtásakor

 • 15. életévét betöltötte és
 • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, és
 • keresőtevékenységet nem végez és
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Jelentős változás, hogy 2024. évben a megváltozott munkaképességű személyek ellátását annak is megítélik, aki a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet végez. Azaz, a megváltozott munkaképességűek ellátásának igénylésekor már nem feltétel, hogy az igénylő keresőtevékenységet ne végezzen.

A fentiekben leírtakhoz hasonlóan változott a kivételes rokkantsági ellátás feltétele is. A tavalyi évben kivételes rokkantsági ellátás akkor volt megállapítható, ha az igénylő

 • olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
 • akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét adott biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével, és
 • keresőtevékenységet nem végez és
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

2024. évben a kivételes rokkantsági ellátás igénylésekor sem előfeltétel, hogy az igénylő keresőtevékenységet ne végezzen.

Visszafizetés, megtérítés

2024-ben lépett hatályba az az új szabály, hogy ha a jogalap nélkül felvett vagy fizetési számlára átutalt jogalap nélküli rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, a visszafizetést és a megtérítést nem kell elrendelni.

Változás az ellátás összegében

2023. december 31-ét követően megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az ellátások összegeinek meghatározásakor figyelembe veendő alapösszeg mértéke 137 655 forintra módosult.

A rokkantsági járadék havi összege 2024. január 1-jétől 58 830 forint lett.

Végezetül meg kell említeni, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás 6 százalékkal emelkedett.

dr. Radics Zsuzsanna (2024-02-01)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!