Ez a tartalom 1835 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Eva alany felé kiállított számla adatszolgáltatási kötelezettsége

2018. 11. 27.

Cikkünkből megtudhatja, hogy vonatkozik-e az adatszolgáltatási kötelezettség az eva alany felé kiállított, 100 ezer forintot meghaladó áfa tartalmú számlákra?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletének 5-6. pontja szerint:


„Az adóalany termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege


a) a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 ezer forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül,
b) az 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles a számla tartalmáról adatot szolgáltatni.


Az adóalany számlánként köteles adatszolgáltatást teljesíteni az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Szintén adatszolgáltatást kell teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 ezer forintot a számlában áthárított adó.”


Vagyis az adatszolgáltatási kötelezettség feltétele, hogy az általános forgalmi adó alanya egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany felé állítson ki olyan számlát, amelyben az áthárított adó összege a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja.


Az Áfa tv. 3. § a) pontja szerint az Áfa tv. rendelkezéseit az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (a továbbiakban: Eva. tv.) hatálya alá tartozó személyekre, szervezetekre abban az esetben kell alkalmazni, ha arról az Eva. tv. kifejezetten rendelkezik. Ennek megfelelően az általános forgalmi adó alanya által az egyszerűsített vállalkozói adó alanya felé kibocsátott számlákra nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség.


Érdemes megemlíteni, hogy az Eva. tv. 16. § (9) bekezdése szerint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az általa kibocsátott számlák tekintetében az Áfa tv-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően köteles az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.


Így lényegében az adatszolgáltatási kötelezettség számlakibocsátóként az általános forgalmi adó és az egyszerűsített vállalkozói adó alanyokat, befogadói oldalon kizárólag az általános forgalmi adó alanyokat terheli.

 

Adópraxis (2018-11-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!