Szakterületek:

  • Munkavédelem
  • Munkajog

Ez a tartalom 1283 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Nem kell alkalmazni a felnőttképzési szabályokat a munka- és tűzvédelmi oktatásra

2021. 01. 13.

A felnőttképzésről szóló törvény 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre, így a munka- és tűzvédelmi oktatásokra sem. Ennek megfelelően megszűnt a felnőttképzési törvény szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.

Hogyan tovább?

Azok a munka- és tűzvédelmi szakemberek, szolgáltatók, akik csak azért jelentették be a felnőttképzési tevékenység folytatását, hogy az ilyen oktatásokat továbbra is meg tudják tartani, most befejezhetik felnőttképzőként a tevékenységüket, kérhetik a törlésüket a nyilvántartásból. Erre nézve nem a felnőttképzési törvény tartalmaz szabályokat, hanem a végrehajtására kiadott 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, amely e tekintetben hivatkozik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre, melynek 28. § c) pontja szerint a bejelentéssel végezhető szolgáltatási tevékenység esetén a hatóság törli a szolgáltatót (itt: felnőttképzőt), ha az a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette.

 
 

Tehát, amennyiben a szolgáltató 2021. január 1-jét követően kizárólag a munkavédelemi törvény és a tűzvédelmi törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés megtartását tervezi végezni, más munkáltatói belső oktatást, képzést nem szeretne tartani, akkor célszerű – és egyben kötelező is – bejelentenie a felnőttképzési államigazgatási szervnek a felnőttképzési tevékenység megszüntetését. [11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (1)]

Ez nincs kihatással az oktatásban/képzésben résztvevőkkel kapcsolatos adatkezelési kötelezettségre, mely a résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés időpontjától számított nyolcadik év utolsó napjáig tart. A képzésekkel kapcsolatos kötelező dokumentumok megőrzési kötelezettsége is a keletkezésüktől számított nyolcadik év utolsó napjáig terjed. (Felnőttképzési törvény 21. és 16. §)

Ugyanakkor a felnőttképzési államigazgatási szerv

  • a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat, továbbá
  • a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját, valamint

  • a felnőttképzési törvény végrehajtási kormányrendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat

    a felnőttképző ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásából történő törlésétől számított ötödik év utolsó napjáig – a felnőttképző képviselője személyének változása esetén a változást követő ötödik év utolsó napjáig – kezeli, majd az adatokat törli. (Felnőttképzési törvény 1. és 5. §)

A felnőttképzési államigazgatási szerv nem alkalmazhat közigazgatási szankciót a felnőttképző jogsértő magatartásának a hatóság tudomására jutásától számított egy év, továbbá az elkövetéstől vagy a jogellenes állapot megszűnésétől számított öt év elteltével [Felnőttképzési törvény 20. § (9) bekezdés].

Ha nem kíván tovább felnőttképzési tevékenységet folytatni a munka- és tűzvédelmi szolgáltató (felnőttképző):

  • minél előbb jelentse be ezt a felnőttképzési államigazgatási szervnek;
  • ellenőrizze az eddig végzett felnőttképzési tevékenysége során keletkezett valamennyi dokumentum teljeskörűségét, és gondosan archiválja ezeket – az egyszerűség kedvéért, nem teljesen pontosan fogalmazva – a megszüntetésről szóló bejelentés napjától számított 8. év utolsó napjáig, mert akkor lehet majd selejtezni.

(Lezárva: 2021. január 10.)

dr. Koch Mária (2021-01-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!