Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 776 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Más tagállamban beszerzett termék fuvarozásához kapcsolódó átrakodás megítélése

2022. 05. 05.

A Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye a fuvarozás rendeltetési helye. Ezen szabály alapján Közösségen belüli termékbeszerzés után abban a tagállamban kell adózni, amelybe a Közösségen belül beszerzett terméket elfuvarozzák. A fuvarozás gyakran nem folytonos: a terméket átrakodják vagy az átrakodás érdekében raktározzák. Mindez számos adózási kérdést is felvet.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: Áfa tv.) alapján adófizetési kötelezettség terheli a termék Közösségen belüli beszerzését. Termék Közösségen belüli beszerzése után akkor keletkezik belföldön adófizetési kötelezettség, ha a termékbeszerzés teljesítési helye belföld.
Amennyiben a Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye más tagállam területére esik, akkor a teljesítés helye szerinti tagállamban kell adózni a termék beszerzése után. Ennek következtében az adófizetésre kötelezett személynek a teljesítés helye szerinti tagállam adóhatóságánál adóalanyként be kell jelentkeznie.
Az adóalanyiság nem rendszerességen alapul, azaz akár egy beszerzés is adóalanyiságot keletkeztet.
Az uniós áfa irányelv szerint Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye a fuvarozás rendeltetési helye. Ezen szabály alapján Közösségen belüli termékbeszerzés után abban a tagállamban kell adózni, amelybe a Közösségen belül beszerzett terméket elfuvarozzák.

A fuvarozás megszakítása

A fuvarozás gyakran nem folytonos, hanem a kiindulási hely és az érkezési hely között egy vagy több alkalommal a terméket átrakodják, továbbá az átrakodás érdekében raktározzák.

Abban az esetben, ha a fuvarozás megszakítására logisztikai okokból kerül sor, akkor az ehhez kapcsolódó átrakodási hely(ek) nem minősül(nek) rendeltetési helynek.

Ha egy belföldi adóalanyisággal nem rendelkező más tagállami adóalany másik tagállamba Magyarországon keresztül úgy módon szállítja/szállíttatja az általa belföldön, vagy más tagállamban beszerzett terméket, hogy azokat kizárólag fuvarszervezési okokból a rendeltetési hely elérését megelőzően egy belföldi raktárba tárolja néhány napig, majd másik tagállami rendeltetési helyre fuvaroztatja, akkor Magyarországon Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén adófizetési kötelezettség nem keletkezik.
A belföldi raktárból történt logisztikai okokból végrehajtott átrakodás nem tekinthető a fuvarozási folyamat megszakításának.
Ennek következtében az átrakodást követő részfuvarozás nem egy új, önálló ügylethez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az egyes részfuvarok kinek a megrendelése, szervezése alapján bonyolódnak.

Elvileg más EU-s tagállamok szabályozása az előzőekben leírtakkal azonos módon rendelkezik.
Ebből adódóan, ha egy belföldi adóalanyisággal rendelkező vállalkozás más tagállamban beszerzett terméket más tagállam(ok)on keresztül úgy módon szállítja/szállíttatja Magyarországra, hogy azokat kizárólag fuvarszervezési okokból a rendeltetési hely elérését megelőzően rövid ideig egy más tagállam területén található raktárba tárolja, majd belföldi rendeltetési helyre fuvaroztatja, akkor Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén kizárólag belföldön keletkezhet adófizetési kötelezettsége.

A fuvarozással kísért ügylet abban az esetben zárul le véglegesen, ha a termék a feladáskor megjelölt rendeltetési helyre megérkezik. 

Az átrakodást követően általában új fuvarokmányok kerülnek kiállításra. Az adóalanyoknak az egyes tagállamok adóhatósága előtt igazolniuk kell, hogy az első és a második, illetve többedik részfuvarhoz tartozó önálló fuvarlevél a folyamatos szállításhoz kötődött, továbbá a fuvarozás megszakításának csupán logisztikai, fuvarszervezési okai voltak, s ezekre annak érdekében került sor, hogy a termék a tényleges rendeltetési helyére megérkezzen.

Abban az esetben, ha a fuvarozás megszakítására nem logisztikai okokból kerül sor, hanem a raktározás helyéről történik a termék értékesítése, akkor a fuvarozási folyamat megszakítottnak tekintendő.
Ha egy német vállalkozás más tagállamban beszerzett terméket nem közvetlenül németországi telephelyére fuvaroztatja el, hanem egy budapesti logisztikai központban bérelt raktárban raktározza, majd innen értékesíti tovább a Közösségen belülre és harmadik országba, akkor a bérelt raktár minősül rendeltetési helynek, ezért Közösségen belüli termékbeszerzés után Magyarországon kell adóznia.
A német társaságnak fő szabály szerint ugyancsak belföldön kell adóznia belföldre, más tagállamba és harmadik országba irányuló értékesítései után is.
Ugyanis a beszerzett termék értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás belföldről indul, így a teljesítés helye belföldre esik.
Amennyiben az értékesítéshez fuvarozás nem kapcsolódik, akkor fő szabály szerint ugyancsak belföld a teljesítés helye, mivel a teljesítés időpontjában a termék fizikailag belföldön van.
Speciális szabály alapján a beszerzett termék értékesítéséhez kapcsolódó teljesítési hely eshet külföldre (pl. fel-, vagy összeszerelés tárgyát képező termék értékesítésénél a teljesítés helye a fel-, vagy összeszerelés helye, Közösségen belüli távértékesítés is adózhat a rendeltetés helye szerinti tagállamban).

Bonácz Zsolt (2022-05-05)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!