Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • szja
  • Art

Tudnivalók az egy összegben esedékes gépjárműadóról

2024. 03. 17.

A 2024-es év adóváltozásai közé tartozó újdonság, hogy megváltozott a belföldi gépjárművek adójára vonatkozó fizetési kötelezettség, melyet a korábbi évekkel ellentétben nem két részletben, hanem egy összegben kell megfizetni, mégpedig április 15-ig.

Az Országgyűlés által 2023. július 5-én elfogadott és 2023. július 14-én kihirdetett, a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. mellékletének I. 8. pontja 2024. január elsején úgy módosult, hogy a belföldi gépjárművek adóját az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - az adót a naptári évben egy alkalommal - végrehajtható okirat alapján - április hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Általános tudnivalók a gépjárműadó fizetésével kapcsolatban

2021. év elejétől az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat, melyet 2024. január 1-jétől kezdve – a fentiekben leírtak alapján – a tárgyév április 15-éig egy részletben kell megfizetni a forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik után.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 2. § (1) bekezdése értelmében az adó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Ezzel összefüggésben kell megjegyezni azt, hogy 2022. évtől kezdve forintra pontos összegben kell megfizetni a gépjárműadót.

Ennek oka, hogy 2022. január 1-jén módosult az adózás rendjéről szóló törvény, és a gépjárműadó bekerült azon adónemek közé, amiket kerekítés nélkül kell megfizetni [Art. 3. melléklet I. pont 4. alpontja].
Egyben fontos kiemelni, hogy 2024-ben az adóhivatal a gépjárműadóról határozatot küld az adózóknak, tekintettel arra, hogy a gépjárműadó befizetési határideje módosult.
A fentiekben leírtakból következik az, hogy ameddig az ebben meghatározott gépjárműadó nem változik, a NAV az éves gépjárműadóról csak értesítést küld, új határozatot nem. Abban az esetben, ha az adókötelezettség év közben keletkezik vagy változik, az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.

A 2024. évre vonatkozó gépjárműadót egy összegben kell megfizetni, mégpedig a tárgyév április 15-ig.

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó 10032000-01079160 számú, NAV „Belföldi gépjárműadó” bevételi számlájára kell megfizetni. Kiemelten fontos, hogy a pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.
A fizetéssel kapcsolatban nagyon kell figyelni a tartozás időben történő megfizetésére, ugyanis a Gjt. 9. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben az adóalany adótartozása az egyévi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalany nem szerepel, a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. Az egyévi adótétel adótárgyanként értendő, vagyis az egy gépjármű után fizetendő adótételt meghaladó tartozás fennállása esetén merülhet fel a gépjármű forgalomból való kivonása.

Az adó megfizetésének lehetőségei

Az adó megfizetésének több lehetséges módja van, melyek a következők:
1. A NAV-Mobil alkalmazás (mobilapp) „Gépjárműadó” menüpontjában.
2. A NAV által küldött elektronikus levélben található linken. Ez a NAV gépjárműadóról szóló levelében szereplő, bankkártyás fizetéshez navigáló „FIZETÉS” elnevezésű link.
3. Átutalással a NAV 10032000-01079160 számú, „Belföldi gépjárműadó” bevételi számlájára.
4. Készpénz-átutalási megbízáson (köznapi nevén: csekk), melyet legegyszerűbben a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont) lehet igényelni.

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) is be lehet küldeni elektronikusan a CSEKK elnevezésű kérelmet illetve a NAV honlapján az „Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták” menüpontjából letölthető „Kérelem CSEKK kiadásához” elnevezésű nyomtatványon, amit papíralapon kell az illetékes NAV-igazgatóságra eljuttatni. Egyben a NAV ügyfélszolgálatain, személyesen is lehet kérni.

A gépjárműadó – többek között – a NAV mobilappján keresztül is befizethető.

2022. júliusától elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlájának nettó egyenlegét is.
Abban az esetben, ha valakinek gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan.

További változások

Csak jelzésértékűen utalunk arra, hogy módosult a gépjárműadó-mentesség az egyesület, az alapítvány és a köztestület vonatkozásában. Ezzel párhuzamosan az Art. 199. §-ában foglalt, az automatikus részletfizetési kedvezményre vonatkozó rendelkezései is kiegészültek.

A fentieket összefoglalva az idei évtől a gépjárműadót évente egy alkalommal kell megfizetni április 15-ig.
A gépjárműadóra, az általános szabály szerinti automatikus részletfizetés lehetőségén felül, évente egy alkalommal 5 havi részletfizetés engedélyezhető, az adózó tárgyév június 30-ig előterjesztett kérelmére, mely határidő jogvesztő.
Abban az esetben, ha az adózó az esedékes részletet nem fizeti be határidőben, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetnie és ekkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti határidőtől késedelmi pótlékot is felszámít. Ugyanakkor lehetőség van ekkor is fizetési könnyítési kérelmet benyújtani.

(Írásunkat teljes terjedelmében az Adó- és Járulékmegtakarítási Tanácsadó márcisui számában olvashatják)

dr. Záhonyi Mariann Szilvia (2024-03-17)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!