Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
  • nonprofit adózás

Ez a tartalom 904 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Gépjárműadó megfizetése elhunyt személy után

2021. 09. 07.

A magánszemély halálával, legyen ő egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély vagy őstermelő, az adóalanyisága elenyészik. Ilyenkor az állami adóhatóság jár el soron kívüli adómegállapítás keretében. A gépjárműadó vonatkozásában mindez azt jelenti, hogy az örökösök a hagyatékátadó végzés alapján a járási hivatalnál kérelmezhetik a gépjármű tulajdonjogának átírását.

Ha 2021. január 1-jén a járműnyilvántartásba üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként bejegyezett személy a gépjárműadó kivetését megelőzően elhunyt, akkor részére az éves gépjárműadó-kötelezettségéről határozatot az adóhatóság nem hoz határozatot. Ebben az esetben az öröklés szabályaiból kell kiindulni elsődlegesen. Amennyiben a hagyatéki eljárás lezárult, az örökösök a hagyatékátadó végzés alapján a járási hivatalnál kérelmezhetik a gépjármű tulajdonjogának átírását. A hagyatékátadó végzés alapján az örökös tulajdonjogát a járműnyilvántartásban visszamenőlegesen, az örökhagyó elhalálozásának napjától jegyzik be a nyilvántartásba.

Az éves gépjárműadó-kötelezettség megállapítása

Az éves gépjárműadó-kötelezettséget a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg az állami adóhatóság. A Gjt.  2. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. A példaként hozott esetben a gépjármű tulajdonosa 2021. január 1-jét követően elhalálozott, ezért az adóhatóság a soron kívüli adómegállapítás keretében hozott határozatában állapítja meg az elhunyt adózó valamennyi fennálló adókötelezettségét, így a gépjárműadó-kötelezettséget is. 

Az elhunyt adótartozásának megfizetése

Az örökhagyó adókötelezettségének megállapítását követően az adóhatóság az örökösöket örökrészük arányában, a rendelkező határozatban, kötelezi az elhunyt adótartozásának megfizetésére. Az örökösöknek ezen határozat alapján kell majd megfizetniük az elhunyt személy gépjárműadóban fennálló tartozását is. A tartozást az örökösöknek a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetniük, melyet eddig az időpontig késedelmi pótlék nem terhel. 

Mi történik, ha az adóévben nem kerül sor a gépjármű átírására?

A Gjt. speciális esetként szabályozza azt a helyzetet, ha az örökhagyó halálát követően az adóévben, azaz esetünkben 2022. január 1-jéig sem kerül a gépjármű tulajdonjoga átírásra. A Gjt. 2. § (3) bekezdése alapján az adóalany halálát követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig, akit az adóalany halálát követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek. Ez a szabály alkalmazandó a gépjárműadó alanyi meghatározására, ha a hagyatéki eljárás elhúzódik, a hagyaték átadására az adóévben nem kerül sor.

dr. Kovács-Petruska Rita (2021-09-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!