Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1641 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásának szabályai

2019. 10. 28.

Háztartási alkalmazottat foglalkoztat? Takarítónője, kertésze, bébiszittere van? Ha igen, akkor gondoljon arra, hogy milyen egyszerűen legálisan foglalkoztathatja őket. Cikkünk összefoglalja mindazokat a szabályokat, amelyeket szükséges ismerni a háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén.

A háztartási alkalmazottak foglalkoztatásának szabályairól jelenleg a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól szóló 2010. évi XC. törvény rendelkezik. E törvény szerint háztartási munkának minősülnek a magánszemély és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló tevékenységek, mint a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

A háztartási alkalmazott az a háztartási munkát végző magánszemély, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Lássuk kit és milyen kötelezettségek terhelnek!

A háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemélyt bejelentési kötelezettség terheli.

A foglalkoztató magánszemély a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) köteles bejelenteni a foglalkoztató magánszemély adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A bejelentést havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt kell teljesíteni.

A foglalkoztatónak választási lehetősége van, hogy a bejelentési kötelezettségét milyen formában teljesíti. A bejelentési kötelezettség teljesíthető:
a) elektronikusan az eBEV portálon keresztül vagy
b) az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon.
A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Elektronikus bejelentés

Annak érdekében, hogy a foglalkoztató elektronikus úton bejelentést tegyen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie, melyhez előzetesen regisztráltatnia kell magát az ügyfélkapun.
A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására a 19T1043H jelű bejelentő és változás-bejelentő lap szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére. Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) tölthető le.

Telefonon történő bejelentés

A háztartási alkalmazott telefonon történő bejelentése a 185-ös szám hívásával az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A bejelentéshez szükséges a foglalkoztató adóazonosító jelének megadása. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén, melyre a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A foglalkoztató magánszemélyt a bejelentési kötelezettségen kívül regisztrációs díjfizetési kötelezettség is terheli.

A foglalkoztatót háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Amennyiben a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, az 1000 forintos regisztrációs díjat minden hónapra meg kell fizetnie.

A foglalkoztató a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára - 10032000-01076215 - történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Fontos, hogy amennyiben a magánszemély foglalkoztató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, akkor foglalkoztatóként semmilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

És mindenképpen érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a háztartási alkalmazott részére fizetett díjazás ún. adórendszeren kívüli keresetnek minősül, és a háztartási alkalmazott tekintetében sem keletkezik semmilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség, sőt az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli bevallási kötelezettség.

A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Az igazolás kiállításának megkönnyítése érdekében a NAV honlapjáról letölthető az igazolás mintája a „Letöltések–egyéb > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül.

Lehet, hogy első olvasatra többlet adminisztrációval jár a háztartási alkalmazott szabályszerű foglalkoztatása, de mindenképpen gondoljunk arra az előnyre, hogy a magánszemély foglalkoztató legálisan foglalkoztathatja a háztartási alkalmazottat, aki ennek következtében legálisan végezheti a munkáját, és igazolható jövedelemmel rendelkezik. Bár a foglalkoztatás biztosítási jogviszonyt nem eredményez, de – ha szükséges –, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével könnyen megszerezhető a jogosultság az egészségügyi ellátások igénybevételére.

 

 

Dr. Németh Ildikó (2019-10-28)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!