Ez a tartalom 2208 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Helyesbítő számlán feltüntetendő fizetési határidő

2018. 04. 09.

A mindennapi üzleti forgalomban számtalanszor előfordul, hogy olyan időpontban kerül sor a számla helyesbítésére, amikor az eredeti számlán feltüntetett fizetési határidő már eltelt. Olvasónk ennek a problémának a megoldásához kérte szakértőnk segítségét.

Olvasónk az alábbi kérdést küldte szakértőnk részére:


Társaságunk egy szabályszerűen kiállított számlához egy későbbi időpontban helyesbítő számlát állított ki. A helyesbítő számla kiállításának időpontja későbbi, mint az eredeti számlán feltüntetett fizetési határidő. Kérdésünk, hogy milyen fizetési határidőt kell ilyen esetben a helyesbítő számlán feltüntetni? Befolyásolja-e a helyesbítő számlán feltüntetendő fizetési határidőt, ha a helyesbítő számla az eredeti számlán kiszámlázott összeget csökkenti, illetve, ha a helyesbítő számla az eredeti számlán kiszámlázott összeget növeli?

Szakértőnk válasza:


A bizonylatkorrekció módja a számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátása.
Az Áfa tv. 168. § (2) bek. alapján a számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősül minden olyan okirat, amely kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják.


A számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező adattartalma:
a) az okirat kibocsátásának kelte;
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.


A számlával egy tekintet alá eső okirat nem kizárólag akkor alkalmazható, ha az adó alapját, összegét érintő helyesbítésre van szükség, hanem alkalmas a számlán feltüntetett bármely egyéb adat javítására is, így – ha az szükséges – akár a fizetési határidő módosítására is. Nem szükségszerű azonban, hogy a számlával egy tekintet alá eső, helyesbítő okirat (önálló) fizetési határidőt tartalmazzon. Ha a módosítás természete az ellenérték fizetésének esedékességét nem érinti, akkor a helyesbítő számlán nincs szükség a fizetési határidő feltüntetésére. Így jóváíró számla esetén, ha az ellenérték csökken, de a szerződés szerinti fizetési határidő nem változik, a helyesbítő számlán nem szükséges fizetési határidőt szerepeltetni, de akár az eredeti határidő is feltüntethető. Ha viszont a módosítás eredményeként az ellenérték növekszik, elképzelhető, hogy a felek új fizetési határidőben is megállapodnak, így értelemszerűen az a bizonylaton feltüntethető. Érdemes megjegyezni, hogy az Áfa tv. alapján önmagában a fizetési határidő feltüntetése nem kötelező kelléke a számlának sem.

 

Adópraxis (2018-04-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!