Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 453 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-03-28 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Jelentős változások történtek 2023-ban az iparűzési adóban

Bejelentkezés helyi adó alá

2023. 02. 22.

Egy gazdasági társaság székhelyén kívül eső városban raktárhelyiséget bérel tárolás céljából. Szükséges-e telephelyként bejelentkezni a város önkormányzatához? Fontos-e az, hogy a Cégjegyzékben szerepeljen fióktelepként vagy elegendő a NAV törzsadatban szerepeltetni?

 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (3) bekezdése rendelkezése szerint az adózónak a telephelyét be kell jelenteni az állami adóhatósághoz. A hivatkozott jogszabályhely (Art.) szerint a telephely „az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található”
A telephelynek eszközzel és személyi állománnyal is ellátottnak kell lennie. A terembérlet is telephelynek minősül, mivel az adózó a terembérlethez igazodóan ott is gazdasági tevékenységet folytat. A telephely bejelentési kötelezettséget az adóhatóságnál kell teljesíteni. Az új telephely létesítését illetve esetleges törlését a NAV-hoz kell bejelenteni a 23T201T nyomtatványt kitöltésével. Feltéve, hogy az adott telephely Htv. szerint is telephelynek is minősül.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A hivatkozott jogszabályhely értelmében ha a vállalkozás telephellyel rendelkezik, akkor azt a cégjegyzékben is fel kell tüntetni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 37. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez a székhelye és a telephelyei szerinti településeken. A Htv. 52. § 31. pontja definiálja a telephelyet, mely szerint telephely a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlan is. Ennek megfelelően az adókötelezettség keletkezésekor be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz is ezt a helyi iparűzési adó szerinti telephelyet.

Fióktelepet külföldi vállalkozások szoktak alapítani Magyarországon, amikor is nem hoznak létre gazdasági társaságot, hanem csak kereskedelmi képviseletet. 

Törvényi oldalról irányadó a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény, amely rögzíti a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei alapításának feltételeit, valamint azok működési kereteit.

Leipán Tibor (2023-02-22)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!