Ez a tartalom 397 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mire figyeljünk, ha a HIPA bevallás szeptember 15-ét követően kerül benyújtásra?

2020. 09. 23.

Közeledik a 2019. évi helyi iparűzési adóról szóló bevallás benyújtásának szeptember 30-i határideje. Ennek a bevallásnak az elkészítésekor eltérő szabályokat kell alkalmaznia az adóelőleg összegének megállapítására annak az adózónak, aki a bevallást szeptember 15-ét követően nyújtja be.

A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján meghosszabbításra került. A veszélyhelyzet 2020. június 18. napján történő megszűnését követően a meghosszabbított határidő alkalmazhatóságát a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti jogszabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény változatlanul biztosította. 

A módosítás szerint az adózók a rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2020. április 22. napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.

A határidő hosszabbítással egyidejűleg rendelkezés történt arra az esetre vonatkozóan, ha az adózó az adóbevallás-benyújtási, és adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (vagyis a naptári évvel azonos üzleti évet választó adózók esetében 2020. szeptember 15-éig) nem teljesíti. Ilyen esetben az előlegrészlet esedékességekor (vagyis a naptári évvel azonos üzleti évet választó adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – adóelőleg-részlet összegét kell (kellett) megfizetni. 

Az említett „előző – korábban bevallott – adóelőleg-részlet összeg” a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőleg-fizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti évet választó adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeget jelenti.

Figyelem!
Ha a naptári évvel azonos üzleti évet választó adózó a 2020. március 15-ére bevallott adóelőleg-részletre adóelőleg mérséklést kért az Art. 69. §-a szerint, akkor is az eredetileg bevallott (és nem a csökkentett) összeget kellett megfizetnie 2020. szeptember 15-éig. 

Vagyis 2020. szeptember 15-éig minden esetben meg kellett fizetnie az adózónak az esedékes (2020. március 15-i adóelőleg-részlettel azonos összegű) adóelőleg-részletet, akkor is, ha az adóelőleg-bevallást ezen időpontig még nem nyújtotta be. Ha az adózó az így fizetett összegről később ad bevallást, akkor abban – értelemszerűen – az esedékességkor megfizetett, fizetendő adóelőleg-összeget (2020. március 15-i adóelőleg-részlet) kell utólag feltüntetni. 

Példa

Ha a naptári évvel azonos üzleti évet választó adózó esetében a 2018. évi helyi iparűzési adó 20 millió Ft, akkor

  • a 2019. szeptember 15-ig esedékes első adóelőleg-összeg 10 millió Ft,
  • a 2020. március 15-ig esedékes második adóelőleg-összeg 10 millió Ft.

Ha a 2019. évi helyi iparűzési adó 30 millió Ft, és az adózó a bevallását 2020. szeptember 15-ét követően nyújtja be, akkor

  • a 2020. szeptember 15-ig esedékes első adóelőleg-összeg 10 millió Ft,
  • a 2021. március 15-ig esedékes második adóelőleg-összeg 15 millió Ft.

Vagyis, ha az adózó a 2019. évi adóbevallását 2020. szeptember 16. és szeptember 30. között készíti el és nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz, akkor eltérő szabályok vonatkoznak a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első adóelőleg-összegének a megállapítására.

(Lezárva 2020. szeptember 22.)

Adópraxis (2020-09-23)