Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Soron kívüli HIPA bevallás

2022. 08. 07.

A felmerülő kérdés értelmében tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak soron kívüli HIPA bevallást kell benyújtania. Hogyan kell az adóelőleget bevallani? Illetve: Milyen időszakra, milyen határidővel, összegben kell bevallani, ha már van adóelőleg beállítva 2022. szeptember 15-re illetve 2023. március 15-re?

A szünetelést elektronikus úton a www.magyarorszag.hu/szuf oldalról Ügyfélkapu-regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi igazolvánnyal elérhető Webes ügysegéden keresztül vagy telefonon, a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) lehet bejelenteni a nyilvántartást vezető szerv, a Belügyminisztérium felé. A Webes ügysegéd a www.nyilvantarto.hu oldalon keresztül is elérhető.

A kérdésből nem derül ki, hogy milyen hosszú szüneteltetésről van szó, amely legalább 1 hónapig kell, hogy tartson, de maximum 2 évig. A kérdésben foglaltak alapján arra lehet következtetni, hogy a szünetelés érinti nem teljes egészében a második félévet, illetve a 2023. adóév első felének egy bizonyos részét. Első lépésként ezért célszerű lenne egy adófolyószámla lekérése és leellenőrzése. Ezt követően célszerű lenne a bevallási és befizetési kötelezettségeket egyeztetni az illetékes önkormányzat adóirodájával, ahol valószínűsíthetően képben is vannak a szüneteltetéssel.

Az Art. 7. § 3. pont első fordulata szerint adóév az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik. Az Art. 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az szja-törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti vagy a tevékenysége szünetel. Az Art. 52. § (2) bekezdés második fordulata szerint soron kívüli adóbevallást az Art. 52. § (1) bekezdés c)-g) pontjaiban meghatározott esetekben a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.

A hivatkozott törvényhely alapján a HIPA-t illető nem tételes iparűzésiadó-alap szerinti adózást választó egyéni vállalkozónak, ügyvédnek, szabadalmi ügyvivőnek és közjegyzőnek, akinek a vállalkozói tevékenysége a naptári év során egy vagy több alkalommal szünetel minden egyes szünetelést megelőző időszakra (ami akár egy hónapot vagy több hónapot is jelenthet) önálló adóéve keletkezik. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó az egyes (a naptári év adott időszakára eső) adóévekre vonatkozó iparűzésiadó-alapot és adót külön-külön (adóévenként) köteles megállapítani és ún. záró bevallásként – 2021. évtől a NAV-on keresztül – benyújtani, mégpedig e bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt, vagyis a szünetelés kezdő napját követő 30 naptári napon belül.
A Htv. 39/B. § (6) bekezdés a) pontja alapján a tételes iparűzésiadó-alap szerinti adózást választott „egyéni vállalkozó” kata-alanynak a naptári év egészére (mint adóévre) vonatkozó iparűzési adóját egyetlen alkalommal kell megállapítania és bevallania minden olyan esetben, amikor a naptári év során tevékenysége egy vagy több alkalommal szünetelt. 

Leipán Tibor (2022-08-07)

A Menedzser Praxis kiadványa, a "HIPA 2023-2024" praktikus útmutatást nyújt az iparűzési adóbevallás teljes folyamatához. Tartalmaz számításokat, összehasonlító táblákat és részletes útmutatókat annak érdekében, hogy az adóbevallás a lehető legjogkövetőbben és szabályszerűbben történjen. Értetlenül áll az iparűzési adó új rendelkezései előtt? Ne aggódjon, segítünk eligazodni! Olvassa el a HIPA 2023-2024 kiadványt most!

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!