Ez a tartalom 1165 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Körforgásos gazdaság avagy a hulladéktörvény új szabályai 2021

2021. 03. 16.

Márciustól hatályos a hulladékgazdálkodás hazai rendjét alapvetően megváltoztató új jogszabály. A korábbi hulladéktörvény módosítását elsősorban a körforgásos gazdaság európai uniós elvének és követelményeinek való megfelelés inspirálta. Az új szisztéma egy minden eddiginél kiterjedtebb állami szerepvállalást és szigorúbb szankciórendszert intézményesít a hulladékgazdálkodás terén.

A körforgásos gazdaság célja egy olyan fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer felállítása, melynek legfőbb célja a megelőzés, az újrahasznosítás és az illegális hulladéklerakás visszaszorítása. Lényeges cél továbbá a körkörös gazdaság alapelvének alkalmazása, vagyis az, hogy a hulladék visszakerüljön a gazdaságba nyersanyagként, másodnyersanyagként. A körforgásos gazdaságra történő átállás céljából került átalakításra a hulladékgazdálkodás piaca. A Magyar Közlönyben 2021. február 25-én került kihirdetésre az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény, amely jelentősen módosította a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. A módosítás az uniós szabályozásból eredő kötelezettségek miatt is szükségessé vált.

A már korábbiakban létrehozott hulladékhierarchia elvét következetesen be kell tartani a teljes hulladékgazdálkodási rendszerben. Ennek megfelelően elsősorban a hulladék képződését kell megakadályozni, melyre a legalkalmasabb módszer – ha már létrejött egy hulladékká váló termék – az újrahasználat. Ezen túl az új rendszerben a hulladékhasznosítás alapvetően elvárt célja az újrafeldolgozásra előkészítés és újrafeldolgozás megteremtése annak érdekében, hogy a hulladékká vált termékek anyagában kerülhessenek hasznosításra. Lényeges, hogy minden más ennél alacsonyabb szinten álló hasznosítási forma (pl. energetikai hasznosítás) az újrafeldolgozáshoz képest csak másodlagosan valósulhat meg.

 
 

A szabályozás a hulladékhierarchia elvének 5. melléklet szerinti ösztönző elemekkel való betartására tesz javaslatot. A mellékletben felsorolt ösztönzők gazdasági eszközökre és egyéb intézkedésekre csoportosíthatók.

A hulladékgazdálkodás állami irányítása

A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter hatásköreinek pontosítása révén megvalósul az ágazat szakmai felügyelete. A hulladékgazdálkodási feladatok racionalizálása érdekében egy helyre kerül minden hatósági és nem hatósági közigazgatási feladat, a hulladékgazdálkodási ágazatot felügyelő miniszterhez, illetve a hulladékgazdálkodási hatósághoz kerül minden olyan hatáskör, amely valamely más közigazgatási szervhez tartozott eddig.

Koncessziós szerződés

A jogszabály egy egységes, az összes hulladékáramra vonatkozó, koncesszión alapuló rendszert vezet be. A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koncesszióba adása mellett a koncesszor tevékenysége kiterjed a visszaváltási díjas rendszer hulladékaival végzett tevékenységekre, valamint a kiterjesztett gyártó felelősségi rendszer (EPR) hatálya alá tartozó hulladékokra is. Koncesszor bárki lehet. A koncesszor alvállalkozói szerződések keretében teljesítheti feladatait.

Az állam két típusú hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására köt koncessziós szerződést egységesen az ország egész területére vonatkozóan: 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységbe a települési hulladék tartozik, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak felel meg, és 
- a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységbe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladék (gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött települési hulladéka), a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladéka, a környezetvédelmi termékdíjas termék hulladéka és a visszaváltási díjas rendszer hulladéka, továbbá a koncesszor fogja ellátni a kiterjesztett gyártói felelősséggel, a termékdíjjal és a visszaváltási rendszerrel kapcsolatos közvetítői feladatokat.

A koncesszor a tevékenységéért ellentételezésre lesz jogosult: közszolgáltatási díjra, hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásáért szedhető díjra, a koncessziós társaságnak az általa ellátott hulladékgazdálkodási résztevékenységére tekintettel a környezetvédelmi termékdíjból és a visszaváltási rendszerrel összefüggő díjakból való részesedésre, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből származó bevételekből való részesedésre, valamint megtérítésre. A törvény szerint ezek - a megtérítés kivételével - hatósági árasak lesznek, azokat a miniszter rendeletben határozza meg. 

(Cikkünket teljes terjedelmében az Önkormányzati Tanácsadó áprilisi számában olvashatják)

dr. Farkas-Csamangó Erika (2021-03-16)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!