Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • cégjog, cégügyletek
  • társasági jog
  • ingatlanügyletek

Ez a tartalom 1941 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Illeték- és költségmentes cégalapítás 2017. március 16-tól

2017. 03. 02.

Érdemes még kettő hetet várniuk azoknak, akik vállalkozás indítását tervezik, azonban a mielőbbi cégalapítás számukra nem égetően fontos. Az új közigazgatási perrendtartással együtt hirdették ki a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvényt.

A törvény az egyéni cég, a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, valamint a közkereseti társaság alapítása illeték- és költségmentes lesz, függetlenül attól, hogy a cégalapítás hagyományos, vagy egyszerűsített eljárásban történik-e.

A még március közepéig hatályos illetéktörvény szerint a legolcsóbb – egyszerűsített cégeljárással történő - cégbejegyzés illetéke egyéni cég esetében 15.000 Ft, betéti, vagy közkereseti társaság esetében 25.000 Ft, korlátolt felelősségű társaság esetében 50.000 Ft. Hagyományos cégalapítás esetében ennek kétszeresét kell illetékezni, emellett a cégbejegyzés közzétételi költségtérítését, 5.000 Ft-ot is meg kell fizetni.

Működő cégek cégbírósági változás bejelentése fő szabályként továbbra is illetékköteles, esetükben a 15.000 Ft cégeljárási illetéket, valamint 3.000 Ft közzétételi költségtérítést továbbra is meg kell fizetni. A cégbejegyzési illetékek tételes felsorolásából a korlátolt felelősségű, betéti és közkereseti társaságok, valamint az egyéni cég kikerültek, ami ezen cégek vagyoni változása után fizetendő cégeljárási illetéket is érinti. Ennek értelmében a vagyoni változás illetéke korlátolt felelősségű társaságok esetében 40.000 Ft-ról, közkereseti és betéti társaságok esetében 20.000 Ft-ról az általános mértékű 15.000 Ft-ra csökken. Egyéni cégek vagyonában bekövetkezett változás illetéke 12.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra emelkedik. A tételes felsorolásban megmaradt részvénytársaságok és egyéb jogi személyek a vagyonuk változása esetében továbbra is az alapítási illeték 40%-át fizetik meg.

Örülhetnek az építkezők is: a használatbavételi, engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósági eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentességét a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új lakóépületre kiterjesztik. Ez a kedvezmény jelenleg a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület után jár.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadásának illetéke 20.000 Ft-ról az általános mértékű 3.000 Ft-ra csökken. Ez a rendelkezés többek közt azokat a társasházakat érinti, amelyek a közös tulajdonú épületrészt új albetét létrehozásával, önálló ingatlanként kívánják értékesíteni.

Változás történik az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap kiadásában: természetes személyek ezen dokumentumot évente kettő alkalommal ingyenesen kérdezhetik le.

További kilenc tétellel bővül a tárgyi illetékmentes eljárások köre, többek közt az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása, vagy a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás válik illetékmentessé.

A törvény a Magyar Közlöny 2017. évi 30. számában jelent meg és 2017. március 16. napján lép hatályba.

Dr. Závotka Zsolt (2017-03-02)