Ez a tartalom 1248 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-03-28 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Jelentős változások történtek 2023-ban az iparűzési adóban

Február 25-ig nyilatkozni kell az iparűzési adóelőleg kedvezményről

2021. 02. 17.

A mikro-, kis- és közvállalkozások 2021. február 25-ig kizárólag a NAV-on keresztül nyilatkozhatnak elektronikusan az iparűzési adóelőleg csökkentésről, amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező vállalkozók számára továbbá lehetőség van a 2021. évben fizetendő adóelőlegek 50 százalékos csökkentésére. Erre azonban a vállalkozásnak kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén van lehetősége:

  • megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, és
  • nyilatkozatot nyújt be a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A legkésőbb 2021. február 25-ig benyújtandó nyilatkozatban a vállalkozónak arról kell nyilatkoznia, hogy
a)    mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, 
b)    jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Korm. rendelet 1. §-a szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget,
c)    2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, és nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt és az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Az említett nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA jelű elektronikus nyomtatványon nyújtható be. 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fontos, hogy amennyiben a vállalkozó székhellyel és akár több telephellyel is rendelkezik, és a telephely(ek) címét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem jelentette be, akkor azt pótolja.

Amennyiben a vállalkozó nem jelenti be a telephelyét, telephelyeit az állami adóhatóság felé, akkor a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál a nyilatkozat megtétele esetén sem élhet az adóelőlegek 50 százalékos csökkentésének lehetőségével.

A vállalkozó az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontjában előírt – Htv. szerinti telephellyel kapcsolatos – bejelentést a NAV által közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában „a telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével teheti meg.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vagyis a kata szerint adózó vállalkozóknak – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nincs teendőjük, nekik nem kell nyilatkozatot tenni, esetükben az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget. 

Fontos azt is tudni, hogy ha a vállalkozó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előleg fizetés lehetőségével. Nyilatkozat és előleg mérséklés hiányában kizárólag a 2021. évi iparűzési adóbevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelhető vissza az adóelőleg különbözet.

(Adópraxis Szerkesztőség) 

(Lezárva: 2021. február 16.)

Adópraxis (2021-02-17)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!