Ez a tartalom 2247 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Iskolakezdési támogatásra jogosult lehet a vér szerinti szülőnek nem minősülő élettárs is

2017. 10. 04.

Az iskolakezdési támogatás már nem béren kívüli, hanem egyes meghatározott juttatásként adható a munkavállaló részére. Ez a tény nem befolyásolja a juttatás lehetőségét, de a családi jogállások sokszínűsége miatt még mindig sok kérdés merül fel az adhatósággal összefüggésben. Az egyik ilyen kérdés, hogy adható-e a juttatás a vér szerinti szülőnek nem minősülő élettársnak vagy sem?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2016. december 31-éig hatályos 71. § (1) bekezdés e) pontja alapján béren kívüli juttatásnak minősült a munkavállalónak iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulóként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész.

E § alkalmazásában iskolakezdési támogatásnak minősült az a juttatás, amelyet a munkáltató a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban Cst.) 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján nevelési támogatásra (családi pótlékra) jogosult – többek között – a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő).

Az iskolakezdési támogatás igénybevételére jogosult a vér szerinti szülőnek nem minősülő élettárs is, amennyiben a Cst. alapján családi pótlék ellátására jogosult szülőnek minősül, és megfelel az Szja tv.-ben előírt valamennyi feltételnek.

(NAV)

Adópraxis (2017-10-04)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!