Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 158 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Jacht vásárlása áfa kérdései

2023. 12. 18.

Magyarországi cég vásárolt egy kisebb jachtot magyarországi cégtől áfásan, de a jachtot az eladó elszállíttatta Horvátországba a vevő kérésére. A jacht-vásárlás utáni áfa akkor levonható, ha túlnyomórészt bérbeadással hasznosítják, a vevő is ezt teszi. A külföldön történő áfa bejelentkezés és számlázás kapcsán azonban számos kérdés vetődik fel.

1. Helyes volt-e az eladó áfás számlázása így, hogy a hajó másik uniós országba került? Mindkét félnek van közösségi adószáma.
2. A vevőnél felmerül-e termékértékesítés amiért saját eszközét egyik tagállamból a másikba szállíttatja?
3. Mivel rövid távú bérbeadás lesz magánszemély részére, ezért a teljesítés helye az, ahol átadják a hajót, vagyis Horvátország. Ebben az esetben a horvát törvények alapján ott be kell jelentkezni az áfa alá és ott megfizetni az áfát? Ebben az esetben is le lehet vonni  Magyarországon a beszerzés áfáját?

Az áfa közösségi szinten szabályozott adónem, ezáltal a közösségi áfa szabályok Horvátországban is érvényesek.

ad 1. A jacht értékesítése

A jacht értékesítése két jogcímen élvezhet adómentességet.

Egyik jogcím, ha a szóban forgó jacht új közlekedési eszköznek minősül (Áfa tv. 259. § 25. pont) és azt az értékesítés következtében más tagállam területére fuvarozták [Áfa tv. 89. § (2) bekezdés].
Másik jogcím, ha a jacht nem új közlekedési eszköz, de annak értékesítése adómentes, mivel az Áfa tv. 89. § (1) és (1a) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalanul fennállnak.
Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adómentességhez szükséges, hogy a vevő rendelkezzen a teljesítés időpontjában az EU más tagállama által kiadott, érvényes közösségi adószámmal.

ad 2. A jacht külföldre szállítása

A kérdésben leírtakat úgy értelmezhetjük, hogy az eladó és a vevő megállapodása alapján az eladó köteles volt a jachtot Horvátországba szállítani.

Álláspontunk szerint emiatt a közösségi áfa szabályozás alapján Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén adózni kell Horvátországba, amely maga után vonja az áfaalanykénti regisztráció kötelezettségét Horvátországba, valamint közösségi adószámot is szükséges kérni a horvát adóhatóságtól.

Ha vagyonáthelyezésként fogjuk fel a jacht kiszállítását Horvátországba (azaz a jacht-ot nem a beszerzés következtében fuvarozták el Horvátországba, hanem a beszerzés után a vevő saját maga fuvarozta/fuvaroztatta el Magyarországról Horvátországba), akkor az is az előző mondatban foglalt következményekkel jár, feltéve, hogy a cég a jacht-ot eleve 24 hónapot meghaladó használat céljából mozgatja át Horvátországba.
Ekkor a vagyonáthelyezést Magyaroszágon teljesített termékértékesítésként kell kezelni, míg Horvátországba közösségen belüli termékbeszerzés valósul meg.

A vagyonáthelyezés, mint belföldi termékértékesítés az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése alapján élvezhet adómentességet, de ehhez szükséges horvát közösségi adószám megléte az átvitel időpontjában.
Vagyonáthelyezés esetén nem valósul meg az átvitelkor Magyarországon termékértékesítés, Horvátországba közösségi termékbeszerzés, ha az átvitel célja a jacht 24 hónapot meg nem haladó használata Horvátországba [Áfa tv. 12. § (2) bekezdés h) pont].

Amennyiben ez a helyzet áll fenn, de a cég a jacht-ot mégis 24 hónapot meghaladó időtartamban használja Horvátországba, akkor ezen időtartam leteltét követően Magyarországon termékértékesítés, Horvátországba közösségi termékbeszerzés valósul meg, amely az előzőleg leírtak szerint adózik.

Mindenképpen javasoljuk a NAV és horvát adóhatóság megkeresését annak tisztázása érdekében, hogy a tárgyalt esetben milyen álláspontra helyezkednek (nem feltétlenül képvisel a magyar és a horvát adóhatóság azonos álláspontot).

ad 3. A jacht adózása

A jacht rövid időtartamú [Áfa tv. 44. (4) bekezdés] bérbeadása után Magyarországon nem keletkezik áfafizetési kötelezettség [Áfa tv. 44. § (1) bekezdés], a bérbeadás után áfa vonatkozásában Horvátországban kell adózni.

Az Áfa tv. 121. a) pontja alapján a termék, a szolgáltatás beszerzését terhelő áfa, ha olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használják, egyéb módon hasznosítják, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet belföldön teljesítenének, akkor adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne. Felhívom figyelmét arra, hogy a NAV képviselte már azt az álláspontot is, hogy jogalap nélkül felszámított áfa (a jacht értékesítésére adómentesség vonatkozott volna, ezért az eladó részéről áfa felszámítására nem lett volna mód) levonására nincs lehetőség.

Bonácz Zsolt (2023-12-18)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!