Ez a tartalom 1231 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Már nem vonatkozik a járulékfizetési alsó határ a CSED-en lévőkre

2021. 02. 04.

A társadalombiztosítási törvény 2021. január 1-jétől hatályos módosítása alapján visszamenőleges hatállyal alkalmazható az a szabály, mely szerint nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést a munkaviszonyban álló és csecsemőgondozási díjban részesülő biztosított esetében.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint a munkaviszonyban és a munkaviszonnyal egy tekintet alá eső jogviszonyban álló biztosított személyek esetében a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni akkor is, ha a biztosított járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

A Tbj. 27. § (3) bekezdése a hatályba lépés napjától, azaz 2020. július 1. napjától úgy rendelkezett, hogy a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a munkaviszonyban álló és
a) gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében.

A Tbj. 27. § (3) bekezdés a) pontja 2021. január 1-jei hatállyal kiegészült a csecsemőgondozási díjjal, melynek következtében nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést a munkaviszonyban álló és csecsemőgondozási díjban részesülő biztosított esetében sem.

Fontos, hogy a Tbj. kiegészítése 2021. január 1. napján lépett hatályba, de átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy a mentesítési szabályt visszamenőlegesen már 2020. július 1-jétől lehet alkalmazni. 

(Érdemes megjegyezni, hogy a járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabály 2020. július 1. napján lépett hatályba, de 2020. július és augusztus hónapokra még nem kellett alkalmazni.) 

Kapcsolódó
Gyesen lévő kismama átalányadózó egyéni vállalkozása

Gyesen lévő kismama átalányadózó egyéni vállalkozása

Számos kérdést felvethet, ha egy kismama gyes mellett – vagyis munkaviszonyában nem dolgozva – elindít egy átalányadózó egyéni vállalkozást. Főfoglalkozásnak minősül-e ebben az esetben az egyéni vállalkozás? Vonatkozik-e erre az esetre a kedvezményes járulékfizetés?

Abban az esetben, ha a munkáltató 2020-ban csecsemőgondozási díjban részesülő munkavállaló esetében alkalmazta a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést, akkor a vonatkozó havi 08-as adó- és járulékbevallását önellenőrzéssel módosíthatja.


(Lezárva: 2021. február 02.)

Adópraxis (2021-02-04)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!