Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 1678 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Jön az elektronikus keresetkimutatás

2019. 11. 20.

A közelmúltban jelent meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelet, amely több vonatkozásban is módosítja az adóeljárási szabályokat. Ezen módosítások közül az egyik legjelentősebb az elektronikus keresetkimutatás kérelmezésének lehetősége.

Az elektronikus keresetkimutatás lehetőségét a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény teremtette meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) módosításával.

Az Art. 131. § új (24) bekezdése szerint az állami adó- és vámhatóság a természetes személy elektronikus úton benyújtott kérelmére és elektronikus úton adott hozzájárulása alapján haladéktalanul, elektronikus úton rendelkezésre bocsátja 

Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus keresetkimutatást a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül a kérelmező természetes személy által megjelölt, a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozással erre vonatkozó szerződéssel rendelkező
•    pénzügyi intézmény,
•    pénzforgalmi szolgáltató, valamint
•    adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálat
részére bocsátja ki.

A központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás az elektronikus keresetkimutatást a természetes személy által megjelölt összes címzett számára való továbbítását követően haladéktalanul törli. A központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás az elektronikus keresetkimutatást az előállításától számított 30 nap elteltével akkor is törli, ha a természetes személy által megjelölt címzett a megküldését nem kéri.

A Magyar Közlöny 178. számában megjelent, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet 6. §-a az elektronikus keresetkimutatás pontos tartalmát határozza meg.

Az elektronikus keresetkimutatásra vonatkozó szabályok 2020. február 1. napján lépnek hatályba, tehát az elektronikus keresetkimutatás rendelkezésre bocsátása ettől az időponttól lesz kérelmezhető az állami adó- és vámhatóságnál.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

Jogkövető szerkesztőség (2019-11-20)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!