Ez a tartalom 1255 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Július 6-ától újraindulnak az adóvégrehajtások

2020. 07. 03.

A Kormány még a veszélyhelyzet kihirdetését követően döntött a 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikus szüneteléséről a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A veszélyhelyzet 2020. június 18-án szűnt meg, így a 15 napos türelmi idő lejárta után az adóvégrehajtási eljárások is újraindulnak.

A végrehajtási eljárások szüneteléséről elsőként az 57/2020. (III. 23.) Korm. rend. rendelkezett. Eszerint a 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szüneteltek. A Kormány a végrehajtási eljárások szünetelését a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig hirdette meg. Az eljárásban érintett adózónak ezzel kapcsolatban nem kellett intézkednie, fizetési könnyítési kérelmet sem kellett benyújtania. Az eljárás szünetelése a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelését is jelentette.

A Kormány 2020. június 18-án visszavonta a március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet. Egyúttal megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, amely az adóigazgatási szabályok átmeneti alkalmazásáról is rendelkezett.

Az említett törvény értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig még szünetelnek a 2020. március 24-én az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szerint foganatosított végrehajtási eljárások. 2020. március 24-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése is az említett eljárásokban, így a tartozások a megszokottól később évülhetnek majd el.
 
E RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN A MÉG FOLYAMATBAN LEVŐ VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOKBAN JÚLIUS 6-ÁTÓL ÚJABB VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK INDÍTHATÓK, HA A TARTOZÁST AZ ADÓZÓ IDŐKÖZBEN NEM EGYENLÍTETTE KI.
 
Figyelem!
A folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a NAV számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésre [2017. évi CLIII. törvény 15. § (3) bekezdés]. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve társaságok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás felfüggesztése kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolja. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.

A NAV a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli, és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztéséről a NAV végzésben dönt.

Figyelem!
Kizáró feltétel, azaz nem lehet felfüggeszteni a végrehajtási eljárást, ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábban eljárási bírsággal sújtották.

A végrehajtás felfüggesztése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít. Az eljárást nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat sem oldja fel. Azonban a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti. Az eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik.

A felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele.

A végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papír alapon vagy elektronikusan is előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve. A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva:
2020. július 2.

 

Adópraxis (2020-07-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!