Ez a tartalom 2101 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kamatfizetési kötelezettség a növekedési adóhitelre jutó adóelőleg és az adó részletei után

2018. 03. 06.

Az európai uniós szabályokkal való összhang érdekében a növekedési hitel kapcsán a Tao tv. 2017. július 19-étől kamatfizetési kötelezettséget ír elő a fizetési halasztással érintett adó tekintetében.

A növekedési adóhitel összegére jutó adó, adóelőleg összegére az általános fizetési határidő szerinti esedékesség napját követő naptól a halasztott fizetési határidő esedékességének napjáig, vagy pedig – ha az korábbi – a megfizetés napjáig kamatot kell fizetni.

Ha például egy naptári éves adózó 2017. december 20-áig választja a növekedési adóhitel kedvezményét, úgy a Tao tv. 26/A. § (3) bekezdése értelmében a növekedési adóhitelre jutó adóelőleg összegét nem kell megfizetnie a feltöltésről szóló bevallás esedékességéig, hanem azt két részletben 2018. február 20-áig és 2018. május 20-áig kell teljesítenie. Az új szabály értelmében a 2017. december 21-e és a 2018. február 20-a, valamint a 2017. december 21-e és a 2018. május 20-a közötti időszakra kamatot kell fizetnie az egyes részleteket illetően. Amennyiben az adózó a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg első részletét 2018. február 16-án megfizeti, úgy kamatfizetéssel ezen időpontig kell számolnia.

A kamatot esedékes részletenként külön-külön kell megállapítani, a mértéke minden naptári nap után az adott napon érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része, amelyet az önellenőrzési pótlékra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni. Amennyiben az adózó kedvezményezett beruházást hajt végre és a kedvezményezett beruházási érték 9 százalékával csökkenti a még hátralévő részletek összegét, akkor kamatot a kedvezménnyel csökkentett adóra, adóelőlegre kell felszámítani, ez esetben is részletenként külön-külön. A kamat megfizetése az adott részlettel – legyen szó akár adóról, vagy adóelőlegről – egyidejűleg történik, az adminisztratív terheket tekintve könnyebbség, hogy a kamat összegéről bevallást benyújtani nem kell.

Az egyes részletek után kötelező kamatot fizetni, ha az adózó a növekedési adóhitel kedvezményét 2017. július 19-ét követően választotta (a naptári éves adózóknál ez első ízben a 2017. december 20-áig megtett nyilatkozatot jelenti). Amennyiben az adózó ezen időpontot megelőzően választotta a kedvezményes konstrukciót, úgy kamatfizetés a döntésétől függ. Ha az adózó a kamatfizetés mellett dönt, akkor azt a növekedési adóhitel összegére jutó adó utolsó részletével egyidejűleg, egyösszegben teljesíti.

(NAV)

 

Adópraxis (2018-03-06)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!