Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.

Ez a tartalom 1066 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

KATA mentesség bejelentése: Hol? Mikor? Hogyan?

2020. 04. 20.

A mentesített tevékenységi körökben a kata szerint adózó egyéni és társas vállalkozók június végéig mentesülnek a kata megfizetése alól. Kérdésként merült fel, hogyan kell bejelenteni az adóhatóság felé, ha a vállalkozás élni kíván a fizetési mentesüléssel, és hogyan fogja az adóhatóság az adózók adószámláján könyvelni ezt a mentességet?

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint adózó vállalkozásokat megillető kedvezményeket a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet 1. § (8) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozás 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) szerinti tételes adó megfizetése alól, ha
1.    a Rendelet 1. § (8) bekezdésében felsorolt mentesített tevékenységet folytatja, és
2.    e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Kata tv. hatálya alá tartozott.

A tételes adó megfizetése alóli mentességnek nem feltétele, hogy az adózó a mentesített tevékenységet – akár az adóhatósági nyilvántartás, akár az egyéni vállalkozói nyilvántartás, akár a cégjegyzék szerint – főtevékenységként végezze.

A tételes adó megfizetése alóli mentességnek az sem feltétele, hogy az adózó a mentesített tevékenységet tényleges főtevékenységként végezze.

Bár a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a tényleges főtevékenység meghatározását, mely szerint tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak a Rendelet hatálybalépését, azaz 2020. március 24. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott. Azonban a tényleges főtevékenységet kizárólag a veszélyeztetett ágazatokba tartozó vállalkozásokat megillető kedvezmények érvényesíthetősége vonatkozásában kell vizsgálni. A veszélyeztetett ágazatokat a Rendelet 1. § (10) bekezdése tartalmazza. A veszélyeztetett ágazatokba tartozó vállalkozások érvényesíthetik a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás alóli mentességet, kisebb összegű rehabilitációs hozzájárulást fizethetnek, és érvényesíthetik az egyéni járulékkedvezményeket a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék tekintetében.

Tehát a kata szerint adózó vállalkozások esetében nem kell teljesülnie olyan feltételnek, hogy a bevétel legalább 30 százalékának a mentesített tevékenységből kellene származnia.

A tételes adó megfizetése alóli mentességhez nem szükséges az sem, hogy a vállalkozás ebben az időszakban (akár 2020 februárjában, akár 2020 márciusától júniusáig terjedő időszakban) a mentesített tevékenységből bevételt szerezzen. 

A tételes adó megfizetése alóli mentesség abban az esetben is megilleti az adóalanyt, ha a mentesített tevékenység mellett más tevékenységet is folytat.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a Rendelet 1. § (8) bekezdése szerinti mentesség érvényesüléséhez nem kell bejelentést tenni, a NAV a nyilvántartásában szereplő adatok – a kisadózó vállalkozás tevékenysége és a kata-alanyiság kezdete – alapján állapítja meg, hogy mely kisadózó vállalkozásokat illeti meg március-június hónapokra a tételes adó alóli mentesség, és automatikusan ellentételezi az adózók adószámláján a fizetési kötelezettséget.

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó (2020-04-20)