Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 704 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Katás vállalkozó szünetelés alatti kötelezettségei és egyéb kérdések

2022. 08. 15.

Kell-e nyilatkoznia szünetelés alatt a katás egyéni vállalkozónak vagy majd csak akkor, ha újra aktív lesz?

További felmerülő kérdések:
2. Kata hatálya alá tartozó nem egyéni vállalkozó magán állatorvos tevékenységét hogyan kell megszüntetni? 
3. Katás egyéni vállalkozó takarítást számláz társasház lakóközösségének. Ez is kizáró ok? 
4. Az átalányban megállapított jövedelem után fizetendő szocho adónak van-e felső határa?

A szünetelés alatt a vállakozónak nyilatkoznia kell, amely nyilatkozat nem befolyásolja a szünetelés tényét.

2. A Kata hatálya alá tartozó nem egyéni vállalkozó magán állatorvos tevékenység megszüntetése

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése során a következőkre kell figyelemmel lenni: 
A vállalkozási Szja jövedelem meghatározására vonatkozóan a megszűnés napján szerzett bevételnek minősülnek a következők: – A megszűnés napján az összes olyan leltári készlet, amelyet az egyéni vállalkozó korábban már költségként elszámolt, – A 100 000 forintot (2001. január 1-ét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000 forintot, a 2006. január 1-jét megelőző beszerzés esetén 50 000 forintot) meg nem haladó értékű tárgyi eszköz leltári értéke (korábban költségként elszámolta). 

A gazdasági épület, az üzlet, a műhely, az iroda és az egyéb ingatlan (ha az a tevékenység folytatását szolgálja) bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték, ha azzal szemben a vállalkozó korábban költséget számolt el. Az egyéni vállalkozás megszűnésekor a tárgyi eszközökkel kapcsolatosan a következőképpen kell eljárni, mivel a tárgyi eszközökre költségelszámolás létezett (écs. elszámolása): Az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő és kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz kapcsán bevételt nem kell elszámolni, mivel a tevékenység megszüntetésével kapcsolatos bevételeket az Szja törvény (1995. évi CXVII. törvény) 10. számú melléklet II. fejezete részletesen felsorolja, és ezek között pedig nem szerepel a nevezett gazdasági esemény. Ebből az következik, hogy a tényleges megszűnést követően a tárgyi eszközök eladása során realizálódott bevételek eseteiben az ingó és ingatlanértékesítésből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy a magánszemélynél a tárgyi eszköz értéke bevételt jelent, viszont levonásba helyezhető a bevételből a beszerzési árnak a költségként (vagyis értékcsökkenésként) el nem számolt része, továbbá az értékesítés során felmerülő igazolt kiadások. 
A megszüntetésre vonatkozó bevallásokat a következők szerint kell teljesíteni: 22T1041-es nyomtatvány kitöltése és beküldése, mellyel az egyéni vállalkozói tevékenységet lezárja. ÁFA (65-ös): a kérdés nem említi, de ha az egyéni vállalkozó áfakörös volt, akkor a bevallási gyakorisághoz igazodóan áfabevallást is kell benyújtania. 22KATA
    
3. Ami a társasháznak számlázó egyéni vállalkozót illeti: amennyiben a lakóközösség névre szólóan magánszemélyeket érint, tehát nem társasházról van szó, akkor lehetséges a számlázás.
  
4. Az átalányban megállapított jövedelem után fizetendő szocho adónak nincs felső határa. Itt az vehető figyelembe, hogy az éves bevétel maximum 24 millió forint lehet.

Leipán Tibor (2022-08-15)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!