Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 870 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Katás vállalkozás számla kiállítása

2022. 03. 02.

Állami fenntartású kulturális intézmény munkavállalója adhat-e mellékállásban számlát katás vállalkozóként ott, ahol főállású alkalmazott, ha nem függ össze a vállalkozásában végzett tevékenység a főállású alkalmazásával?

Számla kiállítására akkor kerülhet sor, ha a végzett tevékenység az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. törvény) 6. §-ában foglalt rendelkezések alapján gazdasági tevékenységnek minősül.

Az Áfa tv. 6. § 5) bekezdése alapján nem minősül az (1) bekezdésben említett független formában végzett gazdasági tevékenységnek az a tevékenység, amelyet munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végeznek, amelyben a jogosult irányítása és felelőssége mellett a kötelezett alárendelt helyzetben van a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában. A Kata tv. nem tiltja, hogy katás vállalkozó gazdasági tevékenységet végezzen azon személy részére, amellyel egyébként munkaviszonya áll fenn.

A Kata tv. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a jogviszonyt valós tartalma szerint kell minősíteni, ha a jogviszony valós tartalma munkaviszony, akkor ennek megfelelően kell kezelni.

Amennyiben a szóban forgó intézmény a Kata tv. 13. §-a alapján adatszolgáltatásra kötelezett ( a naptári évben 1 millió forintot meghaladó bevételt juttatott a katás vállalkozásnak), akkor a Kata tv. azt a vélelmet állítja fel, hogy a felek között munkaviszony állt fenn.

A katás vállalkozás kötelezettségét képezi, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsa. Ezt olyan módon teheti meg, hogy a Kata tv. 14. § (3) bekezdésében foglalt tényállások közül legalább kettő fennállását igazolja. Az előzőeken túl figyelembe kell venni a szóban forgó intézményre vonatkozó jogszabályok és belső utasításokat (a munkavállaló vállalkozóként köthet-e szerződést az intézménnyel).

Bonácz Zsolt (2022-03-02)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!