Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Ki jogosult a bölcsődei, óvoda ellátást és szolgáltatást adómentesen juttatni?

2017. 07. 24.

Az Szja-tv. alapján adómentes juttatásnak minősül az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás, illetve bölcsődei, óvodai ellátás. Az Szja-tv. nem tartalmaz arra vonatkozó korlátozást, hogy ki lehet az adómentes juttatás juttatója, illetve ki részesíthető az adómentes juttatásban. Cikkünkből választ kaphat erre a kérdésre.

Tekintettel arra, hogy az Szja-tv. nem tartalmaz arra vonatkozó korlátozást, hogy ki lehet az adómentes juttatás juttatója, illetve ki részesíthető az adómentes juttatásban, így bárki lehet az adómentes juttatás juttatója, és bárki részesíthető az adómentes juttatásban. Tehát az adómentes juttatást nyújthatja a munkáltató a munkavállaló részére, a társas vállalkozás a személyesen közreműködő tag részére, lényegében bármely kifizető bármely magánszemély részére.

Figyelemmel kell azonban lenni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 146. §-ában foglalt rendelkezésre, mely szerint – ha törvény másként nem rendelkezik – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melyet az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, mint kötelezett fizet meg. E rendelkezés következtében nem minősül adómentes juttatásnak, ha a munkáltató a munkavállaló unokájának a bölcsődei, óvodai ellátási díját fizeti meg, kivéve, ha a munkavállaló, mint nagyszülő egyben az unoka törvényes képviselője.

Megjegyzem, hogy – megítélésem szerint – ebben az esetben is van lehetőség az adómentes juttatás elszámolására. Ilyen esetben megoldás lehet, hogy a juttatáskor nyilatkozatot ad a magánszemély (aki a munkavállaló és nagyszülő) arról, hogy a juttatás kedvezményezettje ne ő, hanem az általa megjelölt személy (aki az unoka felett a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő) legyen. Ilyen esetben a munkáltató az adómentes juttatást olyan magánszemély részére juttatja, akivel nem áll semmilyen jogviszonyban. Erre van lehetőség, hiszen az Szja-tv. nem korlátozza, hogy ki, kinek nyújthatja ezt az adómentes juttatást. Viszont a nyilatkozatra azért lehet, illetve van szükség, mert amennyiben a munkáltató ezt a juttatást egy meghatározott keret, például cafeteria keret terhére nyújtja, akkor szükséges szabályozni, hogy az érintett munkavállaló keretösszegét csökkenti az az összeg, amely a munkavállaló által tett nyilatkozatban megjelölt más kedvezményezett részére kerül juttatásra.
 

Jogkövető szerkesztőség (2017-07-24)

Az adóbevallás során történő családi kedvezmény érvényesítése kapcsán jelentős változások léptek életbe 2023. augusztus 1-jétől. A családi pótlékra jogosult egy személy, valamint a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély és vele egy háztartásban élő hozzátartozói közül egy személy jogosult a kedvezményre. Az új szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek az adóbevallásban megváltoztassák döntésüket az adóévet követően, ami korábban nem volt lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a családi kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy mely jogosultnál került rögzítésre. Ezenkívül a családi kedvezmény nyilatkozat adattartalma is módosul, beleértve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat, akiknek többletkedvezmény jár. Ha szeretné kihasználni ezeket az új adózási lehetőségeket és naprakész információkat szerezni, kattintson a Menedzser Praxis Adó és Tb Különszámára! Itt találja a legfrissebb és legfontosabb tudnivalókat az adóbevallás változásaival kapcsolatban. Ne maradjon le - kattintson most!

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!