Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 168 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ki nem fizetett számla kifogásolása

2024. 01. 07.

Az eset kiindulási pontja, hogy a kiállításra került számlát a vevő/bérlő nem fizette ki. Egyeztetést követően először a cégnév megváltozására hivatkozott, majd az új számla összegét kifogásolta. Lehet-e a fizetési határidő letelte után ennyivel kifogásolni a számla összegét? A cégnév változásáról a számla kiállítói nem lettek értesítve, az összeg is közel egy év után lett kifogásolva.

Amennyiben a számlázás során megváltozott (volna) a cég neve, akkor ennek még időben történő hivatalos tájékoztatása a vevő/bérlő feladata (lett volna). A cég nevének megváltozása egy hosszabb procedúra, mivel erről előzetesen taggyűlést kellett tartani és taggyűlési határozatot is kellett hozni. A változásbejegyzési kérelmet is be kellett adni, a cégbíróságnak pedig 15 napon belül kellett határozatot hozni a változás bejegyzését illetően. Ezt követi még a közzétételi kötelezettség is, majd annak megjelenítése a cégközlönyben is.

Tehát a számlázáskor a cég már pontosan tudatában volt annak, hogy a változásbejegyzése hatályosult vagy nem, ennek alapján a tájékoztatási kötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

Megjegyzendő, hogy a cégnév változása érinti a megkötött szerződést is, tehát azt is változtatni kellett volna.
Egy kft esetében névváltoztatás kezdő időpontja ugyanis annak a taggyűlés napja, amikor a tagok ténylegesen döntenek a cégnév változásáról. A következő időpont pedig a bejegyzés napja, amikor a cégbíróság a változást a cégjegyzékbe bejegyzi. Létezik továbbá a közzététel időpontja, ami a cégadatoknak a cégközlönyben történő közzétételét jelenti. Ezek az időpontok a társaság cégkivonatban is megtalálhatóak, tehát célszerű lenne a pontosság miatt egy cégkivonatot is lekérni. A cégkivonat alapján viszont már eldönthető az, hogy a bérbevevő társaság szabályosan járt el vagy nem a névváltoztatást illetően.

A számla összegének a vitatását nem lehet a kérdés alapján eldönteni. Itt irányadó a bérleti díj emeléséhez igazodó megállapodás, illetve a vonatkozó mérték megállapításának helyessége.

A kérdésből feltételezve a számlát a bérbevevő befogadta akkor is, ha annak egy részét (az emelés mértékét) jelenleg még kifogásolja. Ezért célszerű lenne megalapozottság esetén egy írásos fizetési felszólítást küldeni a bérbevevőnek a számla kiegyenlítésére vonatkozóan.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor célszerű lenne közjegyző általi fizetési meghagyást kibocsátani. Ebben az esetben a bérbevevőnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy ellentmondással éljen. Ha ez elmaradna, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és itt már nincs lehetőség „kibújni” a fizetési kötelezettség alól. Ha ellentmond, akkor az ügy valóban perré alakulhat át (ez a bérbeadó döntése), amelyben nagy valószínűséggel a bérlő lenne a pervesztes, amely esetben további neki további költségei is jelentkeznek.

Leipán Tibor (2024-01-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!