Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 437 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kompenzációs felárra jogosító ügylet bizonylatolása

2023. 04. 13.

Az Áfa-törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet végző áfaalany e tevékenysége után különös adózási mód szerint, kompenzációs rendszerben adózik, ha az Áfa törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A lehetőség részleteiről adott ki tájékoztatást a Kamara.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) saját mezőgazdasági tevékenység fogalma van. A fogalomnak megfelelő mezőgazdasági tevékenységet végző áfaalany (legyen az magánszemély, társaság, szövetkezet vagy egyéb szervezet) e tevékenysége után különös adózási mód szerint, kompenzációs rendszerben adózik, ha az Áfa törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, vagyis különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, és különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le.
A különleges jogállású adóalany a kompenzációs felárra jogosító ügyleteinél áfafizetésre nem kötelezett, és ezen ügyleteivel összefüggésben adólevonásra nem jogosult.

Mezőgazdasági tevékenység az Áfa tv. 7. sz. melléklet I. részében meghatározott termékek értékesítése, feltéve, hogy a termékek előállítását, feldolgozását az adóalany saját vállalkozásában végzi és a termék beszerzője olyan belföldi vagy külföldi áfaalany, illetve másik tagállambeli nem adóalany jogi személy, aki/amely kompenzációs felárra – ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is – nem jogosult.

Mezőgazdasági tevékenység továbbá az Áfa tv. 7. sz. melléklet II. részében meghatározott szolgáltatások nyújtása, feltéve, hogy azok teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja, egyéb módon hasznosítja, és a szolgáltatás igénybevevője olyan – belföldi vagy külföldi – áfaalany vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy, aki/amely kompenzációs felárra – ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is – nem jogosult.

Az Áfa tv. számlázással kapcsolatos főszabálya, hogy az ügyletről az értékesítést végző/szolgáltatást nyújtó adóalany köteles számlát kibocsátani. Az Áfa tv. 7. számú mellékletében meghatározott kompenzációs felárra jogosító ügyletek esetében azonban, ha az értékesítést végző/szolgáltatásnyújtó különleges jogállású adóalany, és a beszerző/szolgáltatást igénybevevő az ügyletről felvásárlási jegyet bocsát ki, akkor a különleges jogállású adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ami adminisztrációs könnyítés a rendszerben a kompenzációs felárra jogosult őstermelők számára.

A gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy a belföldi felvásárló nem hajlandó felvásárlási jegyet kiállítani. Tekintettel arra, hogy a különleges jogállású mezőgazdasági őstermelőnek nincs jogszabályi lehetősége arra, hogy a felvásárlási jegy kiállítását „kikényszerítse” a termék beszerzőjétől/szolgáltatás igénybevevőjétől, ezáltal kénytelen saját maga számlát kiállítani az ügyletről.

Jogszabályi akadálya annak viszont nincs, hogy az őstermelő számla kiállítása mellett érvényesítse a kompenzációs felárat. A számlát ilyenkor úgy kell kiállítani az őstermelőnek, hogy

  • az adó alapja helyett a kompenzációs felár alapját,
  • az adó mértéke helyett az alkalmazott kompenzációs felár mértékét
  • az áthárított adó összege helyett az áthárított kompenzációs felárat

kell a számlán szerepeltetnie.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a belföldi adóalany felvásárló/szolgáltatás igénybevevője csak a felvásárlási jegyen felszámított kompenzációs felár levonására jogosult, a mezőgazdasági őstermelő számlájában felszámított kompenzációs felárat nem helyezheti levonásba.

(NAK)

Jogkövető szerkesztőség (2023-04-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!