Szakterületek:

 • személyi jövedelemadó
 • adóeljárás

Ez a tartalom 241 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mi is az a DRS, és hogyan alkalmazzuk 2024-től?

2023. 11. 21.

Az ún. betétdíj-visszatérítési rendszerek célja, hogy ösztönözze a forgalomba kerülő újrafelhasználható csomagolás részarányának növelését és az ezt biztosító rendszerek alkalmazását. 2024. január 1-től Magyarországon is bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere, a DRS, amely a forgalmi adó elszámolásokra is hatást gyakorol.

A DRS (Deposit Return System) bizonyítottan a leghatásosabb és legfenntarthatóbb útja annak, hogy megvalósuljon egy körforgásos, hulladékmentes gazdaság, ahol a legfőbb értéket az anyagok újrahasználata, vagy újrafeldolgozása jelenti. A visszaváltási díjas rendszer megértéséhez több hazai jogszabály ismerete is szükséges.
Ezek a következők:

 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
 • 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól,
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
 • 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól,
 • 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet - az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Tekintettel arra, hogy a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya az önkéntesen visszaváltási díjas termékekre is kiterjed, a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2023. október 31-én hatályát vesztette. A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 2023. november elsején lépett hatályba, de bizonyos rendelkezései csak 2024. január elsejétől hatályosak.

A hatályba lépő magyar szabályozás megfelel az alábbi Európai Parlament és Tanács alábbi irányelveinek:

 • 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról,
 • 2019/904/EK irányelv az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről,
 • 2006/123/EK 2006/123/EK irányelv a belső piaci szolgáltatásokról.

A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályaival a kormány célja, hogy Magyarország minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra.
A visszaváltási rendszer magában foglalja mind az önkéntes (újratölthető, többutas), mind az egyszer használatos (egyutas) italcsomagolások visszavételi rendszerét, így az a vásárlók felé egységes rendszerként jelenik meg. A visszaváltási díjas termék: a kötelezően visszaváltási díjas termék és az önkéntesen visszaváltási díjas termék.

A szabályrendszer alkalmazásánál nagyon figyelni kell arra, hogy a termékek két csoportba sorolhatók. A kötelező visszaváltási díjas termékekre és az önkéntes visszaváltási díjas termékekre más szabályok az irányadók.

Mentességek

A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kötelezően visszaváltási díjas termékek a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolása, amely 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását.
A szabályozás nem vonatkozik a speciális formájú és méretű, automatával vissza nem váltható üvegekre, amennyiben ezt a koncessziós társaság az előzetes termékregisztrációs eljárásban megállapítja. A kötelező visszaváltási rendszerben felmentést kapnak azok a gyártók, akik csekély mennyiségű, vagyis évente 5000 darab terméknél kevesebbet hoznak forgalomba.

A visszaváltási díj összege

A kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék kizárólag visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható forgalomba, illetve forgalmazható. Kivételt képez az az eset, ha fogyasztónak történő értékesítés esetén az italtermékkel együtt annak csomagolása nem kerül átadásra a fogyasztó részére.

A visszaváltási díj összege a termék besorolásától függő. A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése a kötelező visszaváltási díjas termékeket két csoportba sorolja:

 • ­az egyik csoportba tartoznak a nem újrahasználható termékek,
 • a másik csoportba pedig az újrahasználható termékek sorolhatók.

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után darabonként 50 forint visszaváltási díj fizetendő.

Kizárólag a 2024. január 1. után forgalomba hozott palackok minősülnek kötelezően visszaváltási díjas terméknek, ezek után kell a vásárláskor megfizetni az 50 Ft/palack visszaváltási díjat. A visszaváltási díj összegét a számlán vagy a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni.

A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék darabonként fizetendő visszaváltási díja a gyártó által meghatározott összeg, amelyet a vásárló a visszaváltást követően visszakap.
A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék visszaváltási díjának változásáról a gyártó a változás időpontja megjelölésével, legalább 30 nappal a változás bevezetése előtt tájékoztatja a forgalmazót.

Vannak önkéntesen visszaváltási díjas termékek is. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltási díjának változásáról a gyártó a változás időpontja megjelölésével, legalább 30 nappal a változás bevezetése előtt tájékoztatja a forgalmazót.

A visszaváltási díjat a gyártók havonta fizetik meg a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek.

Sándorné Új Éva (2023-11-21)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!