Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 189 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Külföldről behozott műanyag hulladék EPR díja

2023. 11. 13.

A kérdésben szereplő vállalkozás külföldről hozna be ipari hulladékot tevékenysége alapanyagaként. Szükséges-e az ipari műanyag hulladék behozatalához a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. engedélye? Az előállított termék esetében keletkezik-e környezetvédelmi termékdíj és/vagy EPR díj fizetési kötelezettség?

Az érintett cég tehát egy Olaszországból ipari hulladékkal foglalkozó vállalkozástól szeretne behozni 19 12 04-es [a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről szerint] besorolású műanyag ipari hulladékot, amiből műanyag oszlopot, kerítéselemet szeretne gyártani. Tehát a behozott hulladék a vállalkozásnak az alapanyaga lenne.

Első lépésként tekintsük át a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséget.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 1. § (3) és (4) bekezdései alapján a termékdíj-köteles terméknek az akkumulátor; csomagolószer; egyéb kőolajtermék; elektromos, elektronikai berendezés; gumiabroncs és reklámhordozó papír termékkörébe tartozó, a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra vámtarifaszámaival azonosított, a Ktdt. 1. mellékletében, valamint a Ktdt. végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. mellékletében (Csomagolószer Katalógusban) található termékek minősülnek.
A Ktdt. 3.§ (1) bekezdése értelmében a termékdíj-kötelezettség keletkezése szempontjából releváns gazdasági eseményként a termékdíj-köteles termék forgalomba hozatalát vagy saját célú felhasználását határozza meg. Forgalomba hozatalra vonatkozóan a Ktdt. 2. § 14. pontja rögzíti, hogy ezen ügylet alatt a termék díjköteles termék tulajdonjogának (visszterhes vagy ingyenes) első belföldön megvalósuló átruházását kell érteni.

 
 

A kérdés szerint az érintett vállalkozás a terméket forgalomba hozza, ezzel kapcsolatban pedig termékdíj fizetési kötelezettsége keletkezik.

A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén, vagy a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor a Vhr.-ben meghatározott számlazáradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. A Vhr. A következő szabályokat rögzíti a termékdíj számlán történő feltüntetésével kapcsolatosan:

Amennyiben a termékdíjat szerződésben vállalják át, a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán a következő szöveget kell feltüntetni:
„a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

Ha a záradékszöveg nem szerepel a számlán, a termékdíj-kötelezettség nem száll át a vevőre.

Tehát a környezetvédelmi termékdíjat meg kell fizetni (csomagolószer, elektronikai berendezés) de kérdés, hogy ez az értékesítőt vagy a forgalmazót illeti, amit az előzetes értékesítési megállapodásban is rögzíteni kell.

A kérdésben foglaltak alapján csak valószínűsíteni lehet, hogy felmerül a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség. A kérdés ugyanis műanyag hulladékot fogalmaz, de ez túl általános, ezért valóban a MOHU-val kell egyeztetni a konkrét anyagra vonatkoztatva.

EPR díjfizetési kötelezettség kiindulási pont az, hogy az, hogy maga az EPR és a Környezetvédelmi termékdíj gyakorlatilag elválik egymástól. Ennek lényege, hogy a Környezetvédelmi termékdíj a csomagolóanyagot adóztatja, addig az EPR pedig a csomagolást. Tehát első lépésként azt kell tisztázni, hogy a kérdés szerinti termékek eseteiben léteznek-e csomagolások vagy nem. Ha léteznek, akkor felmerül az EPR díjfizetési kötelezettség, ha pedig nincs csomagolás, akkor EPR sem létezik.
Megjegyzendő, hogy pl. a raklap is csomagolásnak minősül. A kérdés szerint létezik esetünkben csomagolóanyag és feltételezhetően csomagolás is, ezért valószínűsíthető, hogy létezik EPR díjfizetési kötelezettség és Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség is. Amennyiben a csomagolóanyag belekerülne az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, akkor csak egy alkalommal merül fel az EPR díjfizetési kötelezettség, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló 80/2023. Kormányrendelet 22/C. § alapján.

Leipán Tibor (2023-11-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!