Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Külföldről behozott műanyag hulladék EPR díja

2023. 11. 13.

A kérdésben szereplő vállalkozás külföldről hozna be ipari hulladékot tevékenysége alapanyagaként. Szükséges-e az ipari műanyag hulladék behozatalához a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. engedélye? Az előállított termék esetében keletkezik-e környezetvédelmi termékdíj és/vagy EPR díj fizetési kötelezettség?

Az érintett cég tehát egy Olaszországból ipari hulladékkal foglalkozó vállalkozástól szeretne behozni 19 12 04-es [a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről szerint] besorolású műanyag ipari hulladékot, amiből műanyag oszlopot, kerítéselemet szeretne gyártani. Tehát a behozott hulladék a vállalkozásnak az alapanyaga lenne.

Első lépésként tekintsük át a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséget.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 1. § (3) és (4) bekezdései alapján a termékdíj-köteles terméknek az akkumulátor; csomagolószer; egyéb kőolajtermék; elektromos, elektronikai berendezés; gumiabroncs és reklámhordozó papír termékkörébe tartozó, a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra vámtarifaszámaival azonosított, a Ktdt. 1. mellékletében, valamint a Ktdt. végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. mellékletében (Csomagolószer Katalógusban) található termékek minősülnek.
A Ktdt. 3.§ (1) bekezdése értelmében a termékdíj-kötelezettség keletkezése szempontjából releváns gazdasági eseményként a termékdíj-köteles termék forgalomba hozatalát vagy saját célú felhasználását határozza meg. Forgalomba hozatalra vonatkozóan a Ktdt. 2. § 14. pontja rögzíti, hogy ezen ügylet alatt a termék díjköteles termék tulajdonjogának (visszterhes vagy ingyenes) első belföldön megvalósuló átruházását kell érteni.

A kérdés szerint az érintett vállalkozás a terméket forgalomba hozza, ezzel kapcsolatban pedig termékdíj fizetési kötelezettsége keletkezik.

A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén, vagy a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor a Vhr.-ben meghatározott számlazáradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. A Vhr. A következő szabályokat rögzíti a termékdíj számlán történő feltüntetésével kapcsolatosan:

Amennyiben a termékdíjat szerződésben vállalják át, a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán a következő szöveget kell feltüntetni:
„a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

Ha a záradékszöveg nem szerepel a számlán, a termékdíj-kötelezettség nem száll át a vevőre.

Tehát a környezetvédelmi termékdíjat meg kell fizetni (csomagolószer, elektronikai berendezés) de kérdés, hogy ez az értékesítőt vagy a forgalmazót illeti, amit az előzetes értékesítési megállapodásban is rögzíteni kell.

A kérdésben foglaltak alapján csak valószínűsíteni lehet, hogy felmerül a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség. A kérdés ugyanis műanyag hulladékot fogalmaz, de ez túl általános, ezért valóban a MOHU-val kell egyeztetni a konkrét anyagra vonatkoztatva.

EPR díjfizetési kötelezettség kiindulási pont az, hogy az, hogy maga az EPR és a Környezetvédelmi termékdíj gyakorlatilag elválik egymástól. Ennek lényege, hogy a Környezetvédelmi termékdíj a csomagolóanyagot adóztatja, addig az EPR pedig a csomagolást. Tehát első lépésként azt kell tisztázni, hogy a kérdés szerinti termékek eseteiben léteznek-e csomagolások vagy nem. Ha léteznek, akkor felmerül az EPR díjfizetési kötelezettség, ha pedig nincs csomagolás, akkor EPR sem létezik.
Megjegyzendő, hogy pl. a raklap is csomagolásnak minősül. A kérdés szerint létezik esetünkben csomagolóanyag és feltételezhetően csomagolás is, ezért valószínűsíthető, hogy létezik EPR díjfizetési kötelezettség és Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség is. Amennyiben a csomagolóanyag belekerülne az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, akkor csak egy alkalommal merül fel az EPR díjfizetési kötelezettség, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló 80/2023. Kormányrendelet 22/C. § alapján.

Leipán Tibor (2023-11-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!