Szakterületek:

  • általános forgalmi adó
  • adóellenőrzés

Ez a tartalom 885 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Külföldről történő gépjármű vásárlás áfa vonzata

2022. 02. 15.

A kisvállalkozások az egyik legnagyobb beruházása a gépjármű megvásárlása, amit az állam is ösztönöz azzal, hogy a jármű magáncélú használatát adómentesé tette, szemben más eszközök használatával. Fontos tehát, hogy a vállalkozás tisztában legyen a vásárlás tényéből adódó adókötelezettségeikkel, és az egyes beszerzési alternatívák közötti adóterhelés mértékének eltérésével.

Jármű beszerzése belföldről 

Cikkünk főtémája a külföldről történő vásárlás, mégis célszerűnek véljük röviden a belföldi beszerzések adókötelezettségét is összefoglalni.
A járművet megvásárolhatjuk újonnan és használtan. Az új jármű beszerzése mindig áfa-t számít fel a kereskedő a számlájában a vásárló felé. A belföldi értékesítés esetében az Áfa tv. új jármű fogalma nem értelmezhető! 
Új járműnek belföldi értékesítés során csak azt tekintjük, amelyik először a vevő nevére került forgalomba helyezésre, és az eladó még bemutatási célra sem használta az eszközt. Az Áfa tv. új jármű kategória (6 hónap, 6 000 km) csak akkor bír relevanciával, ha a járművet az EU más tagállamába értékesítjük, vagy onnan vásároljuk (lásd a későbbiekben).

Amennyiben használtan vásároljuk a járművet, úgy az adókötelezettség attól függ, hogy azt kitől vesszük meg, illetve attól, hogy azt az eladó vállalkozás milyen módon használta, illetve ahhoz milyen módon jutott a járműhöz.

1) Ha magánszemélytől vásároljuk a járművet, úgy a magánszemély nem számít fel az értékesítése után áfa-t, tekintettel arra, hogy eseti értékesítést végez, így nem az Áfa tv. alanyává, ezért áfa fizetésére nem kötelezett.
2) Ha olyan adóalanytól vásároljuk a járművet, aki azt tárgyi eszközként használta, akkor rendre az Áfa tv. 87. § szerinti adómentes számlát fogunk kapni. Lehetséges azonban, hogy az eladó a járművet taxisszolgáltatáshoz használta, vagy túlnyomó részt bérbe adta, illetve nyílt végű lízingbe adta. Ekkor a vevő felé áfa kerül felszámításra.
3) Ha használtautó kereskedésben vásároljuk a járművet, úgy vagy árrés adózással értékesítik felénk, vagy áfa felszámításával, bizonyos esetekben az adómentes értékesítés sem zárható ki.

Ha a használtautó kereskedő a járművet áfa felszámításával vásárolta, vagy más tagállamból olyan módon szerezte be, hogy a beszerzés miatt adót kellett fizetnie, úgy annak értékesítése is adóköteles lesz belföldön. Amennyiben a beszerzéskor áfa teher nem jelentkezett, úgy a kereskedő árrés adózással értékesíti a járművet. Megjegyzem, a számlán ez esetben sem szerepel áthárított adó. Adómentesen akkor értékesíti a járművet a használtautó kereskedő, ha saját maga is használta a járművet, a kipróbáláson túlmenően.

Jármű beszerzése külföldről

Különbséget kell tennünk a között, hogy az EU valamelyik tagállamából (pl. Németország), vagy harmadik országból (pl. Svájc) szerezzük be a járművet. 

Jármű importja harmadik országból 

Amennyiben a járművet harmadik országból szerezzük be, úgy a beszerzés minden esetben áfa adókötelezettséggel jár. Az adófizetési kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy kereskedőtől, vagy magánszemélytől vásároltuk meg az eszközt. 
Az import áfa fizetési kötelezettség független attól, hogy nem adóalany magánszemély hozza be a járművet, vagy adóalany gazdálkodó az importőr. A személygépjármű importja gyakorlatilag minden esetben áfa fizetést eredményez a vámkezelésnél.

Jármű magánszemély általi beszerzése a közösség más tagállamából

Magánszemély esetében kizárólag azt kell vizsgálat tárgyává tenni, hogy a jármű az Áfa tv. fogalmi rendszerében újnak minősül-e? Ha új járműnek minősül az eszköz, akkor a magánszemélynek áfa fizetési kötelezettsége keletkezik. Az áfa-t a vámhatóság fogja forgalomba helyezéskor kiszabni.
Új járműnek minősül az a közlekedési eszköz (guruló), amelynek a hengerűrtartalma több mint 48 cm3 és a teljesítménye több mint 7,2 kw.  Vagyis az 50 cm3 hengerűrtartalom alatti mopedek rendre minősülnek új járműnek. 

Megjegyzendő, hogy az előzők nem jelentik azt, hogy a mopedeket minden esetben forgalmi adó felszámítása nélkül vásárolhatja meg a magánszemély. 

A külföldi eladó ez egyéb, vonatkozó szabályok alapján a származási ország adóját számíthatja fel a vásárlásnál. 
Ha a magánszemély 6 000 km-nél kevesebbet futott, vagy hat hónapnál kevesebb idő előtt forgalomba helyezett személy vagy tehergépkocsit, vagy motorkerékpárt vásárol, úgy a vásárlása belföldön áfa köteles, és mint említettem a forgalomba helyezéskor fogják rá az áfa-t kivetni, pontosabban a forgalomba helyezés feltététele az áfa fizetési kötelezettség teljesítése is. 
Bármelyik érték is alatta marad az említett feltételeknek, úgy az adófizetési kötelezettség fennáll. 

Fontos, hogy az újnak minősülő jármű vásárlása esetében a származási hely forgalmi adója nem kerül felszámításra. Még akkor sem, ha teljesen új járművet vásárol a magánszemély. Viszont minden esetben igazolni kell az eladó felé, hogy a járművet elhozta Magyarországra és itt forgalomba helyezésre került. 

Ha mindkét érték magasabb az említettnél, vagyis nem új a jármű, úgy belföldön áfa fizetési kötelezettség nem merülhet fel. Ismét fel kell hívnom a figyelmet, hogy nem lehet kizárni, hogy a származási országban forgalmi adó kerül felszámításra. Nyilván, ha magánszemély szerződik magánszeméllyel, és a jármű már nem új, úgy sem belföldön sem külföldön nem kell forgalmi adót fizetni.
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a magánszemélynek mikor keletkezik belföldön adófizetési kötelezettsége a jármű közösség más tagállamából történő vásárlása után:

eladó nem áfaalany új jármű adófizetési kötelezettség van
eladó áfaalany új jármű adófizetési kötelezettség van
eladó nem áfaalany nem új jármű adófizetési kötelezettség nincs
eladó áfaalany nem új jármű adófizetési kötelezettség nincs

Cikkünket teljes terjedelmében az Áfa Módszertani Szemle februári számában olvashatják)

Vira Sándor (2022-02-15)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!